Iniö deltidsboende rf

Postutdelning endast en gång i veckan?

16.5.2019

Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf
8.5.2019

Till Trafik- och kommunikationsverket

Ärende: Begäran om prövning
Referens: Bolaget Postis beslut att begränsa postutdelningen inom vissa postnummerområden i Åbolands skärgård

Läs mera »

Händelsekalender 2019

16.5.2019

Sön. 7.7–sön. 21.7: Föreningens 30-årsjubileumsutställning 
FÖR INIÖ – I TIDEN
i Snäckan, Norrby. Öppen alla dagar kl. 11–15.
Lör. 6.7 kl. 13–15: Utställningsvernissage i Snäckan, alla är välkomna.

Sön. 7.7 kl. 11.30: Guidad rundvandring på kyrkogården del II med Inga-Lill Björklund.

Sön. 7.7 kl. 13: tvåspråkig högmässa i kyrkan med Jussi Meriluoto/Hans Mecklin.
Arr: Iniö kapellförsamling och Iniö deltidsboende rf.

Ons. 10.7 kl. 15: Föreningens årsmöte i Snäckan, Norrby.

Ons. 17.7: Guidad rundvandring på Kolko
M/s Satava avgår från Kannvik till Kolko kl.12.15 och tillbaka från Kolko kl. 15.25. Mera info om transport och samlingsplats per tfn 040 725 9695 (Hans Mecklin) eller 040 747 3655 (Arja Piispa).

Tors. 18.7 kl. 13–15: Miljöinspektör Petri Huovila berättar i Snäckan om avloppsvattensbehandling, torrtoaletter samt miljövårdens utmaningar och lösningar. IDB:s jubileumsutställning pågår samtidigt.

Följ med programmet på www.inio.nu eller på våra anslagstavlor.

Föreningens funktionärer valda

26.7.2018

Föreningens årsmöte hölls den 12.7 på Heimgård. Närvarande var 16 medlemmar. Heidi Paatero omvaldes till ordförande. Läs mera »

Avloppslagens deadline närmar sig

1.6.2018

Enligt den nya avloppslagen har de fastigheter där husen är belägna närmare strandlinjen än 100 meter tid till 31.10.2019 att vidta behövliga åtgärder. De olika kommunerna kan ha från varandra avvikande direktiv. Läs mera »

Förnyad byggnadsordning

25.10.2016

Pargas stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 20.9.2016 en revidering av byggnadsordningen för Pargas stad. Punkterna 13, 15.3, 23, Läs mera »