Iniö deltidsboende rf

HÄNDELSEKALENDER FÖR SOMMAREN 2019

9.6.2019

Sön. 7.7–sön. 21.7 i Snäckan, Norrby. Öppen alla dagar kl. 11–15:
Föreningens 30-årsjubileumsutställning För Iniö – i tiden

Lör. 6.7 kl. 13 i Snäckan : Utställningsvernissage, alla är välkomna.

Sön. 7.7 kl. 11.30:
Guidad rundvandring på kyrkogården del II med Inga-Lill Björklund.
Sön. 7.7 kl. 13:
Tvåspråkig högmässa i kyrkan med Jussi Meriluoto/Hans Mecklin.
Arrangörer: Iniö kapellförsamling och Iniö deltidsboende rf.

I samband med utställningen i Snäckan:
Ons.10.7 kl. 14: Byn lever, en film av Aagot Jung från början av 1960-talet.
Lör. 13.7 kl. 14: Hans Mecklin berättar om Iniötrafiken till lands och sjöss.

Ons. 10.7 kl. 15 i Snäckan: Föreningens årsmöte.

Ons. 17.7 Samling kl. 12.45 i Kolko byhamn vid midsommarstången:
Guidad rundvandring på Kolko. M/s Satava avgår från Kannvik kl. 12.15
till förbindelsebåtsbryggan i Kolko och tillbaka kl. 15.25. Vi försöker ordna
bryggplats för egna båtar i Kolko byhamn. Ytterligare info: tfn 040 725 9695
(Hans Mecklin) eller 040 747 3655 (Arja Piispa). Ta vägkost med er på resan!

Tors. 18.7 kl. 13 i Snäckan:
Miljövårdsinspektör Petri Huovila berättar om de nya bestämmelserna
gällande avloppsvatten.

Förändringar i programmet kan ske. Följ med www.inio.nu och anslagstavlorna.

Postutdelning endast en gång i veckan?

16.5.2019

Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf
8.5.2019

Till Trafik- och kommunikationsverket

Ärende: Begäran om prövning
Referens: Bolaget Postis beslut att begränsa postutdelningen inom vissa postnummerområden i Åbolands skärgård

Läs mera »

Föreningens funktionärer valda

26.7.2018

Föreningens årsmöte hölls den 12.7 på Heimgård. Närvarande var 16 medlemmar. Heidi Paatero omvaldes till ordförande. Läs mera »

Avloppslagens deadline närmar sig

1.6.2018

Enligt den nya avloppslagen har de fastigheter där husen är belägna närmare strandlinjen än 100 meter tid till 31.10.2019 att vidta behövliga åtgärder. De olika kommunerna kan ha från varandra avvikande direktiv. Läs mera »

Förnyad byggnadsordning

25.10.2016

Pargas stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 20.9.2016 en revidering av byggnadsordningen för Pargas stad. Punkterna 13, 15.3, 23, Läs mera »