Iniö deltidsboende rf

M/S Satava har slutat angöra Jumo gamla

9.10.2017

Trots flera avtalsmöten har NTM-centralen i Egentliga Finland inte kunnat uppnå ett nytt avtal om nyttjanderätt av bryggan i Jumo Läs mera »

Sommaren som var

8.10.2017

Sommaren inleddes med en välbesökt konsert i kyrkan till minne av Ragnvald Davidsson, föreningens grundare och sedermera hedersordförande. Några av hans vänner berättade om Ragnvalds händelserika liv; han var en finlandssvensk kulturpersonlighet för det mesta verksam i Stockholm. Utdrag lästes ur Ragnvalds böcker. För musiken svarade Stina Ekroos-Westerlund, Rolf Schwartz, Simon Carlander och Hans Mecklin.

LG-H815
Klicka på bilden för att få den större.

Traditionellt uppträdde en spelmansorkester på väg till Houtskär, den här gången Roslagsfolk från Stockholms skärgård. Spelmanskonserterna har varit populära bland såväl oss deltidsboende som de fast bosatta. Simon Carlander höll en stämningsfull gitarrkonsert i kyrkan med såväl fast bosatta som deltidsboende i publiken. Vi hoppas det här blir en årligen återkommande tradition. Iniö Folk hade sin tionde festival, vår förening gratulerar.

Medlemmarna fick lära sig stenklyvning och användning av natursten på en kurs i Pentinmikkos sommarparadis på Bergholm. Aleksis Carlander var lärare.

stenkursen
Foto: Jussi Pentinmikko. Klicka på bilden för att få den större.

Årsmötet hölls och visade att föreningen står på stadig grund. Heidi Paatero omvaldes till ordförande. Beslöts om anslutning till Pro Iniö. Efter årsmötet gjordes en guidad rundvandring i Norrby under ledning av Hans Mecklin varefter Villa Högbo bjöd på kaffe och vi fick höra om renoveringen och uthyrningen av det f.d. kommunalhuset.

norrby-hemsidan3-4
Rundvandring i Norrby. Klicka på bilden för att få den större.

Strax före midsommaren utgavs föreningens tidning INIÖiten.

Föreningen bevakar fortsättningsvis de mycket aktuella trafikfrågorna. Främst kolkoborna och åselholmsborna har drabbats hårt av att Jumo Gamla har tagits ur bruk. Färje- och busstidtabellerna är skralt koordinerade.

Iniö nämnd

16.9.2017

Områdesnämnden i Iniö för mandatperioden 2017-2019:

Ordinarie ledamöter/Ersättare

Denina Björklund, ordförande – Tobias Eklund
Rolf Schwartz, vice ordförande – Rea Åkerfelt
Tiina Pöyli – Vilma Jaakkola
Kaija Hilke – Hannu Hilke
Torvald Söderlund – Ann-Mari Söderlund
Lotta Söderlund – Johnny Nabbas
Janne Gröning – Mervi Sjölund

Pro Iniö

28.7.2017

På årsmötet 18.7 beslöts enhälligt att föreningen ansluter sig till Pro Iniö. Pro Iniö finns på Facebook, en hemsida utarbetas.

Förnyad byggnadsordning

25.10.2016

Pargas stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 20.9.2016 en revidering av byggnadsordningen för Pargas stad. Punkterna 13, 15.3, 23, Läs mera »

Stugbarometern 2016

19.3.2016

I sin helhet finns rapporten enbart på finska men i den ingår ett läsvärt sammandrag på svenska. Speciellt intressant Läs mera »

Anteckningar från mötet med Iniönämnden

1.12.2015

Protokollet finns här.