Iniö deltidsboende rf

Lanthandelns öppethållningstider under vinterhalvåret

11.9.2018

Måndag–fredag 10–18
Lördag 10–14

Sommaren som var

29.8.2018

(Klicka på fotona så blir de större.)

Föreningens årliga tidskrift INIÖiten utkom i början av sommaren understödd av Svenska kulturfonden.

Efter årsmötet den 12 juli ordnades en guidad vandring genom Söderby med söderbyborna Viking Eklund och Jalle Lindroth som guider. Gruppen på sammanlagt femton personer promenerade från Heimgård ner till Söderby hamn och därifrån längs byvägen mot Bäckvik. Vi fick höra intressanta berättelser om byns historia och om människorna och byggnaderna i byn.
hemsidan-1500-1

Den traditonella spelmanskonserten hölls den 14 juli i församlingshemmet i samband med marthornas sommarlunch. I år gästades vi av Kyrkslätts spelmän, som på väg till Houtskär stannade upp för en timmes konsert i Iniö. Den tolv personer starka orkestern gladde de drygt fyrtio åhörarna och lunchgästerna och imponerade med sin mångsidiga repertoar.
hemsidan-11

I gassande solsken ordnades den 19 juli en guidad vandring på kyrkogården. Inga-Lill Björklund berättade utförligt om många av de begravdas liv och släkter. Också bland de sjutton deltagarna fanns personer med stor lokalkännedom. Evenemanget tolkades till finska. Tyvärr tog tiden slut vid halva kyrkogården vilket i och för sig har den trevliga påföljden att vi också 2019 har en liknande vandring.
hemsidan-1500-3

Efter kyrkogårdsvandringen följde Simon Carlanders gitarrkonsert i kyrkan med ca 45 åhörare. Konsertens sista nummer var annorlunda och intressant, Eino Juhani Rautavaras stycke där Simon åstadkom toner på sin gitarr med hjälp av en matsked. Simon lovade återkomma igen nästa sommar. Traditionen lever vidare.
hemsidan-1500-4

Den 25 juli träffades vi för att lära oss hur man målar möbler av trä. Aleksis Carlander var lärare. Kursen ordnades på den fina Gloholmen dit Aleksis och Simons familjer varje sommar kommer från Danmark. På kursen lärde vi oss mycket om hur traditionell målfärg tillverkas och används. Kursen var utmärkt och vi ser fram emot en fortsättningskurs nästa sommar.

Föreningens funktionärer valda

26.7.2018

Föreningens årsmöte hölls den 12.7 på Heimgård. Närvarande var 16 medlemmar. Heidi Paatero omvaldes till ordförande. Läs mera »

Avloppslagens deadline närmar sig

1.6.2018

Enligt den nya avloppslagen har de fastigheter där husen är belägna närmare strandlinjen än 100 meter tid till 31.10.2019 att vidta behövliga åtgärder. De olika kommunerna kan ha från varandra avvikande direktiv. Läs mera »

Möte på NTM-centralen om Jumo Gamla

25.5.2018

Den 23 mars ordnades ett möte på NTM-centralen i Åbo om de problem som uppstått i förbindelsebåtstrafiken efter att Jumo Gamla inte mera kan användas. Läs mera »

Iniö nämnd

16.9.2017

Områdesnämnden i Iniö för mandatperioden 2017-2019:

Ordinarie ledamöter/Ersättare

Denina Björklund, ordförande – Tobias Eklund
Rolf Schwartz, vice ordförande – Rea Åkerfelt
Tiina Pöyli – Vilma Jaakkola
Kaija Hilke – Hannu Hilke
Torvald Söderlund – Ann-Mari Söderlund
Lotta Söderlund – Johnny Nabbas
Janne Gröning – Mervi Sjölund

Pro Iniö

28.7.2017

På årsmötet 18.7 beslöts enhälligt att föreningen ansluter sig till Pro Iniö. Pro Iniö finns på Facebook, en hemsida utarbetas.

Förnyad byggnadsordning

25.10.2016

Pargas stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 20.9.2016 en revidering av byggnadsordningen för Pargas stad. Punkterna 13, 15.3, 23, Läs mera »

Stugbarometern 2016

19.3.2016

I sin helhet finns rapporten enbart på finska men i den ingår ett läsvärt sammandrag på svenska. Speciellt intressant Läs mera »