Iniö deltidsboende rf

Föreningens funktionärer valda

Föreningens årsmöte hölls den 12.7 på Heimgård. Närvarande var 16 medlemmar. Heidi Paatero omvaldes till ordförande. Som ny styrelsemedlem invaldes Arja Piispa. Hans Mecklin omvaldes till ordinarie styrelsemedlem och Anitta Pentinmikko till suppleant.

Efter mötet ordnades en vandring genom Söderby med Viking Eklund och Jalle LIndroth som guider. Rundvandringen gynnades av fint väder och uppskattades av deltagarna.

Styrelsen sammankom den 14.7 och valde inom sig Elisabeth Dahla till viceordförande och Hans Mecklin till sekreterare. Utom styrelsen valdes Ralf Nyman till IT-ansvarig och Pirjo Heinonen till kassör och bokförare.

Mötesprotokollen finns på hemsidorna.
Föreningen => Mötesprotokoll