Iniö deltidsboende rf

HÄNDELSEKALENDER FÖR SOMMAREN 2019

Sön. 7.7–sön. 21.7 i Snäckan, Norrby. Öppen alla dagar kl. 11–15:
Föreningens 30-årsjubileumsutställning För Iniö – i tiden

Lör. 6.7 kl. 13 i Snäckan : Utställningsvernissage, alla är välkomna.

Sön. 7.7 kl. 11.30:
Guidad rundvandring på kyrkogården del II med Inga-Lill Björklund.
Sön. 7.7 kl. 13:
Tvåspråkig högmässa i kyrkan med Jussi Meriluoto/Hans Mecklin.
Arrangörer: Iniö kapellförsamling och Iniö deltidsboende rf.

I samband med utställningen i Snäckan:
Ons.10.7 kl. 14: Byn lever, en film av Aagot Jung från början av 1960-talet.
Lör. 13.7 kl. 14: Hans Mecklin berättar om Iniötrafiken till lands och sjöss.

Ons. 10.7 kl. 15 i Snäckan: Föreningens årsmöte.

Ons. 17.7 Samling kl. 12.45 i Kolko byhamn vid midsommarstången:
Guidad rundvandring på Kolko. M/s Satava avgår från Kannvik kl. 12.15
till förbindelsebåtsbryggan i Kolko och tillbaka kl. 15.25. Vi försöker ordna
bryggplats för egna båtar i Kolko byhamn. Ytterligare info: tfn 040 725 9695
(Hans Mecklin) eller 040 747 3655 (Arja Piispa). Ta vägkost med er på resan!

Tors. 18.7 kl. 13 i Snäckan:
Miljövårdsinspektör Petri Huovila berättar om de nya bestämmelserna
gällande avloppsvatten.

Förändringar i programmet kan ske. Följ med www.inio.nu och anslagstavlorna.