Iniön osavuosiasukkaat ry

Tapahtumaakalenteri

16.6.2021

Ke 14.7. klo 13.00 Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf.   vuosikokous Snäckanilla

kahvitarjoilu

Ke 14.7. klo 15.00 Iniön merikotkat. Sääksisäätiön merikotkatyöryhmän jäsen Jouko Lehtonen

luennoi merikotkista.

Ke 14.7. klo 16.00 Siivenlyöntejä taivaalla! Merikotkista kertovan valokuvanäyttelyn avajaiset.

WWF Suomen merikotkatyöryhmän jäsenen Hannu Vainiopekan valokuvia.

Valokuvanäyttely  Snäckanilla avoinna 15. – 18.7.  klo 12 – 18.

To 15.7. klo 18.00 Simon Carlandein kitarakonsertti Iniön kirkossa.

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä  Iniön kappeliseurakunnan kanssa.

Pe 16.7. klo 12.00 – 16.00 Liiteristä kiertoon.

Yhdistyksen kirpputorimarkkinat Snäckanin pihalla. Voit myydä myös auton takakontista.

 Maksuvälineinä raha ja Mobile Pay. Kaikille myyjille avoin.

La 17.7. klo 12.00 – 15.00 Perinnerakentamisen päivä Snäckanilla.

Kolme luentoa saaristorakentamisesta ja  maiseman ja kasvillisuuden hoidosta. Luennoitsijoina

 John Björkman, Marcus Lepola sekä Charlotta Berlin Turun korjausrakentamisyhdistys Curatiosta.

 Luennot ovat kaksikielisiä. Kahvitarjoilu.

Työnäytöksenä Aleksis Carlander kunnostaa ikkunan.

Mikäli koronarajoitukset estävät sisätilojen käytön, tullaan tilaisuudet mahdollisuuksien mukaan järjestämään ulkotiloissa.   Tarkista päivitetty tieto www.inio.nu ja ilmoitustauluilta Norrbyssä, Jumossa ja Keistiössä

Kolkon laituriremontti

25.5.2021
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen ELY-keskus korjaa Kolkon laiturin ja keulaportin 18.5.-15.8.2021 välisenä aikana

Varsinais-Suomen ELY-keskus korjaa Kolkon laiturin ja keulaportin. Kolkon laiturin korjaustyöt käynnistyivät 18.5.2021 alustavilla töillä, työt jatkuvat 15.8.2021 asti. Yhteysalus liikennöi saareen normaalisti aikataulun mukaan korjaustöiden ajan. Korjaustöiden yhteydessä uusitaan mm. osia betonirakenteista sekä laiturin laitteita ja varusteita, kuten fendereitä.

Yhteysaluksen liikennöinti korjaustöiden aikana:

– yhteysalus liikennöi keulaporttipaikkaan pistolaituria korjattaessa

– yhteysalus liikennöi pistolaituriin keulaporttipaikkaa korjattaessa

Lisätietoja:

– ELY-keskus, liikenteen asiakaspalvelu, p. 0295 020 600

– Infraroad Oy, projektipäällikkö Timo Murtojärvi, p. 040 718 8513

Hyvää Vappua

30.4.2021

Yhdistys mukaan Itämeri haasteeseen

10.4.2021

Yhdistyksemme on ottanut vastaan Itämerihaasteen ja liittynyt mukaan yli 300 organisaation kansainväliseen verkostoon, joka työskentelee Itämeren hyväksi.

Hyvää pääsiäistä!

31.3.2021

Kevät on saaristossa ihanaa aikaa! Pimeys on väistynyt, aurinko sykähdyttää jo sydämiä ja meriluonto alkaa herätä eloon talven selän taituttua.

Aurinkoista ja rentouttavaa pääsiäistä!

Myndigheterna backar – Iniön reittiliikenteen rajoituksista luovutaan

11.2.2021

Iniön osavuosiasukkaiden hallitus esitti viime vuoden marraskuussa Turun Sanomissa kannanoton, jossa se vastusti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen linjausta lopettaa yhteysalusliikenne kaikille niille saarille, joissa ei ole kirjoilla vakituisia asukkaita. Svenska Yle:n mukaan viranomaiset ovat luopuneet linjauksestaan.

NORA ENGSTRÖMÅBO

Förbindelsebåtstrafiken för Nagu södra och tvärgående rutt och rutten Iniö- Houtskär kommer att ordnas som förut. Myndigheterna slopar planerna på att inte ordna trafik till rutternas öar, som inte har fast bosättning, meddelar Närings-, trafik- och miljöcentralen.

Utredningarna gällde Nagu södra och tvärgående rutt Nagu samt Houtskär- Iniörutten. Till en början var det meningen att förnya rutterna så, att förbindelsebåtarna endast stannar vid öar med fast bosättning.

I och med det här skulle flera öar ha blivit utan förbindelsebåtstrafik i fortsättningen. Enligt NTM-centralen har staten ingen skyldighet att ordna transport till öar utan fast bosättning.

Utredningarna ledde till att en del fritidsboende valde att skriva sig i skärgården för att trygga trafiken. Exempelvis meddelade skådespelaren Riko Eklundh att han skriver sig på Sandholm, för att garantera förbindelsebåtstrafik till ön också i fortsättningen.

Förändringen skulle ha trätt i kraft under nästa år, i samband med de nya avtalsperioderna för rutterna. Nu konkurrensutsätts rutterna huvudsakligen enligt nuvarande servicenivå.

Enligt vägingenjör Tapani Jaakkola har NTM-centralen inte resurser att genomföra så här stora förändringar i trafiken och därför fattade man beslutet att göra så här. Vissa mindre justeringar kan ändå vara aktuella, meddelar Jaakkola.

Jäsenkyselyn tuloksia

27.1.2021

Vuoden vaihteen tienoilla Iniön osavuosiasukkaiden hallitus kysyi jäsenistöltä, mitä asioita he pitivät Iniössä ja yhdistyksen toiminnassa tärkeinä ja mitä vähemmän tärkeinä.

Kysymyksiin vastattiin vilkkaasti 26 Iniön saaresta. Yli puolet vastanneista oli asunut osavuosiasukkaana Iniössä yli 16 vuotta. Vastaajista 91 %:ia ilmoitti kotikieleksi suomen ja 9 prosenttia ruotsin.

Tärkeimpinä/kiinnostavimpina toimintamuotoina pidettiin osavuosiasukkaiden edunvalvontaa, oma lehden julkaisemista ja ympäristöasioiden vaalimista. Myös musiikkitapahtumien järjestäminen sai kannatusta.

Vapaamuotoisessa vastausvaihtoehdossa tuotiin esiin hyviä ehdotuksia toiminnan elävöittämiseksi kuten tavaran saamista liiteristä kiertoon järjestämällä kesäkirppis. Myös entistä läheisimpien suhteiden vaalimista Iniössä vakituisesti asuvien kanssa toivottiin.

Eniten Iniössä arvostettiin kaunista ja puhdasta luontoa, rauhallista elämänmenoa ja iloisia ihmisiä. Hallitus kiittää vastanneita ja ottaa neuvoista vaariin. Jäsenkyselyn tuloksista kerrotaan vielä tarkemmin Iniön osavuosiasukkaille jäsenkirjeessä.

Sinikka Leino

Iniön osavuosiasukkaiden hallitus

Kannanotto Turun Sanomissa mökkiläisten yhteysalusliikenteen rajoittamisesta

10.11.2020

Klikkaa linkkiä!

https://www.ts.fi/lukijoilta/5121651/Saaristoliikenteen+vaikeuttaminen+naivettaa+mokkeilyn+ja+Inion

10.11.2020

Iniö Deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf

Jäsentiedote 2/2020

Hyvä yhdistyksemme jäsen

Syksyn 2020 toiminta on käynnistynyt ja uusi hallituksemme piti ensimmäisen kokouksensa Turussa Kupittaalla 27.9.2020. Hallituksen jäseniä ovat: Anitta Pentinmikko, pj. ( Bergholm), Elisabeth Dahla,siht. (Dalen), Heidi Paatero, vpj. (Perkala), Sinikka Leino (Kolko), Birgitta Jalander (Norrby), Aleksis Carlander  (Gloholm), Tarja Pennanen  (Keistiö).

Uusi hallitus on päättänyt parantaa yhdistyksemme tiedotusta ja viestintää, joten paperisen lehden lisäksi lähetämme jäsenillemme entistä useammin sähköisiä tiedotteita ja myös yhdistyksen kotisivut uudistuvat. Tulette saamaan vuoden lopussa myös jäsenkyselyn.

Saaristoliikenteen kysymykset ovat taas ajankohtaisia. Varsinais-Suomen ELY-keskus valmistelee parhaillaan uutta kilpailutusta saariston yhteysalusliikenteestä 1.5.2022 alkavalle sopimuskaudelle. Iniössä se koskee m/s Satavan ja m/s Karolinan nykyisin hoitamia reittejä.  Uusi sopimuskausi saattaa merkitä Iniön mökkiläisille epäedullisia reitti- ja aikatauluehdotuksia.  

Olemme lähettäneet yhdistyksen kannanoton asiasta ELY-keskukselle ja olleet yhteydessä sen virkamiehiin. Saariston ja Iniön tulevaisuutta yleisemmin käsittelevä mielipidekirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa ja lähetetty Saaristoasian neuvottelukunnan jäsenille.

Yhdistyksemme arvostelee ELY-keskuksen linjausta lopettaa yhteysalusliikenne kaikille niille saarille, joissa ei ole kirjoilla olevia vakituisia asukkaita. ELY-keskus ei ole vielä ilmoittanut, mitä saaria tämä tulisi koskemaan. Liikenteen palvelutasoa koskevat luonnokset julkaistaan vielä kommentoitaviksi tämän syksyn kuluessa. Seuraamme tilannetta ja tiedotamme jäsenistöä asiasta edelleen.

Kommentteja voi lähettää jo nyt yhdistyksen sähköpostiin inio.nu@gmail.com  .

Syysterveisin

Hallitus

ELY-keskus tiedottaa

23.10.2020

Kannvikin laiturin korjaustyö on tarkoitus tehdä viikoilla 46-47, työn on arvioitu kestävän kaksi viikkoa. Korjauksen aikana m/s Satava ei voi käyttää Kannvikin laituria, vaan liikenne hoidetaan Norrbyn kautta. 

Norrbyn laiturin huonon kunnon vuoksi Norrbystä hoidetaan vain henkilö- ja pakettiautokuljetukset, raskaammat kuljetukset tulee hoitaa ennen tilapäisjärjestelyjä tai niiden jälkeen. 

Tarkempi urakka-aikataulu pyritään varmistamaan lokakuun lopussa.  

Myös Norrbyn laituri tullaan uusimaan lähitulevaisuudessa; suunnittelutyöt ovat käynnissä. 

Lisätietoja: 
Ely-keskus / Jari Nieminen jari.nieminen@ely-keskus.fi 
Urakoitsija TYL Silko / Timo Murtojärvi timo.murtojarvi@infraroad.fi