Iniö deltidsboende rf

Medlemsinfo 2/2021

25.11.2021

Den varma sommaren är ett minne blott och i hus och hem bereder vi oss för vintern.  Vår förenings nya styrelse har redan hunnit sammanträda tre gånger under höstens lopp. Styrelsemedlemmar är: Sinikka Leino, ordf. (Kolko), Juha Immonen, viceordf. (Keistö), Heidi Paatero, sekreterare och kassör (Perkala), Pirkko Kivelä (Keistö), Laura Leppänen (Jumo), Aleksis Carlander (Gloholm) och Harri Markula (Norrby).

Läsarenkät om tidningen INIÖiten

I år har vi satsat speciellt på innehållet och grafiken i vår tidning. Nu vill vi veta vad läsarna och våra medlemmar tycker om INIÖiten 2021, som du fick per post i juni i år. Bifogat frågeformulär både på svenska och finska och svarskuvert. Vi hoppas att du vill ge dig tid att svara på enkäten. På länken https://forms.office.com/r/uWzkE85uCM kan du också svara elektroniskt. Svaren behöver vi för att kunna utveckla tidningen enligt läsarnas önskemål. Två presentkort till pizza på Merideli Leonella utlottas bland dem som svarat på enkäten. 

Intressebevakningen – förändringar på kommande i färje- och förbindelsefartygstrafiken

Färjorna och förbindelsefartygen är livsviktiga för skärgårdens fasta befolkning, deltidsboende, företagare  och turister. Vår styrelse följer aktivt med hur färje- och förbindelsetrafiken fungerar. För tillfället planerar NTM-centralen att ersätta m/s Aura med fartyget l/a Sterna. Det nya fartyget kan ta 10 – 15 bilar mer ombord, men passagerarutrymmena är under bildäcket och svårt tillgängliga, något kafé finns inte. Vi vill gärna höra din åsikt om de här arrangemanget. Tala om för oss vad du tycker.

På Houtskär – Iniö rutten börjar en ny avtalsperiod för åren 2022 – 2027. Rederiet FinFerries har valts till serviceproducent och fartygen Finnö och Kivimo kommer att sköta trafiken fr.o.m. den 1.5.2022. Rederiet sätter i gång med tidtabellsplaneringen i början av nästa år. Vi bevakar planeringen av tidtabellerna och tar ställning till förslagen.

Fritidsbostaden till stadigvarande bostad

Många av dem som under coronatiden jobbat på distans har kanske börjat tänka på att flytta helt till skärgården. Pargas stad stöder inflyttning bl.a. genom att erbjuda gratis utredning av de byggnads-bestämmelser som gäller för att byta sommarstugan till en stadigvarande bostad.  Mer information på länken https://www.pargas.fi/sv/web/pargas/fritidsboende.

Bättre informationsutbyte

Vår förening strävar till att förbättra informationen och diskussionen mellan våra medlemmar. Föreningens websida www.inio.nu  är vår officiella informationskanal, på vilken vi informerar om aktuella frågor både på svenska och finska. Föreningens Facebook sida www.facebook.com/groups/iniofb är forum för det informella åsiktsutbytet.

Per e-post får du snabbare och mer ingående information från oss. Om du har en e-postadress, vänligen meddela den till oss på föreningens e-postadress inio.nu@gmail.com.  På den adressen kan du också skicka frågor, idéer, åsikter mm.  Du kan alltid också kontakta oss per telefon

Sinikka Leino, ordförande, tfn 050 598 5822           Heidi Paatero, sekreterare, tfn 050 594 2362

Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf

Medlemsinfo 1/2021

18.5.2021

Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf

En coronafri sommar

En viktig uppgift för vår förening är att sammanföra fast bosatta och deltidsboende i Iniö och ordna tillfällen för oss att träffas. Coronaepidemin har påverkat vårt dagliga liv i mer än ett år. Vi önskar nu innerligt att sommaren ska medföra lättnader i restriktionerna och att vi kan komma samman igen som förut. De flesta av föreningens evenemang planeras ske i Snäckan, där vi kan ta till behövliga skyddsåtgärder. Vi kan också samlas utomhus.

Årsmötet hålls i Snäckan ons. 14.7. kl. 13.00. Därefter får vi höra Jouko Lehtonens föredrag om havsörnarna i Iniö kl. 15.00. Hannu Vainiopekkas fotoutställning om havsörnar öppnas kl. 16.00. Kaffeservering. Välkomna!

Sommarens händelsekalender finns i sin helhet på vår webbsida www.inio.nu och i vår tidning INIÖiten, som utkommer i början av juni. Se också föreningens anslagstavlor i Norrby, i Jumo byhamn och i Keistiö. Notera eventuella förändringar i programmet.

Vi informerar om aktuella ärenden och händelser på vår webbsida www.inio.nu. Där hittar du också ett sammandrag av medlemsenkäten, som gjordes i slutet av år 2020, länken www.inio.nu/?cat=10  går direkt till sammandraget. Tack till alla som deltog!

Vi har nu också en ny Facebook adress: www.facebook.com/groups/iniofb.

Medlemsavgiften för år 2021 är 20 € för familjens första medlem och 1 € för övriga familjemedlemmar. Kontonummer FI69 2270 1800 1207 24, BIC kod NDEAFIHH,

 referens 23391, förfallodag 3.5.2021.

Vår tidning, som utkommer ut i början av juni, skickas till din ordinarie postadress. Om adressen förändrats eller du vill ha tidningen till din Iniöadress, var vänlig meddela förändringen till inio.nu@gmail.com  så snart som möjligt.

Bästa vän. Du är livsviktig för oss. Vår lilla förening behöver fler medlemmar och därför utmanar vi dig till medlemstalko. Kom ihåg att betala din medlemsavgift och skaffa oss några nya medlemmar. Medlemsansökan se www.inio.nu  länken >Bli medlem.

Vi ses i Iniö!

Styrelsen                                                            

Resultat av medlemsförfrågan

14.4.2021

Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf

Resultat av medlemsförfrågan

Enkäten skickades till alla medlemmar, som har uppgett sin e-postadress, dvs till 130. Vi fick 49 svar.

Tvåspråkighet

Sammanlagt 36 personer valde att svara på den finska enkäten och 13 på den svenska. De som svarade på den svenska enkäten uppgav till 100% att deras hemspråk är svenska. Av de som hade valt den finskspråkiga enkäten uppgav 91 % att deras hemspråk är finska och 9 % att hemspråket är svenska.

Sammanfattningsvis kan man säga att 67% uppgav finska och 33% svenska som hemspråk.

Föreningens verksamhet, aktiviteter som upplevs vara viktiga och intressanta

 1. Bevakande av deltidsboendes intressen och tidningen Iniöiten prioriteras högst.
 2. Nästan lika hög prioritet har information om byggnadsfrågor.
 3. Information om miljöfrågor och utställningar är följande i prioritetsordningen.
 4. Guidade byavandringar och konserter röner också ett klart intresse bland deltidsboende.

Hur länge man har varit deltidsboende i Iniö

 1. De som svarat på finska uppvisade en rätt jämn fördelning: 14% har varit deltidsboende i 0-5 år, 8% i 6-10 år, 25% i 11-15 år och 53% i över 16 år.
 2. De som svarade på svenska uppvisade en annorlunda fördelning: 8% har varit deltidsboende i 6-10 år och hela 92% i över 16 år.

  Deltidsboende på många olika öar i Iniö

De 49 svararna var från 26 olika öar.

  Det bästa med Iniö är

NATUREN, naturens skönhet, renheten, solen, havet, stormarna… genuina människor och områdets historia, skärgårdens atmosfär, trevliga minnen, släktingar, vänner.

    Goda utvecklingsförslag och idéer

 • Sommarloppis, leta fram överloppsföremål från bodarna och låt dem få nya ägare!
 • Återvinningsverksamhet i samarbete med staden.
 • Deltidsboendes representation i Pargas kommunfullmäktige
 • Aktiv torgverksamhet i samarbete med närproducenter
 • Näthandel, såväl mat som loppissaker
 • Sommarfester
 • Mm…

Bli aktiv i föreningen

 • 12 personer svarade att de kan tänka sig att bidra med någonting, som t.ex. att bli medlem i styrelsen, ordna olika aktiviteter eller arbeta med tidningen.
 • 7 svarare lämnade sina kontaktuppgifter – vi tar kontakt med dem

Tack till alla som svarade på enkäten

Styrelsen

Bästa medlem

13.4.2021

Iniö Deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf

Medlemsinfo 2/2020

Bästa medlem

Höstens verksamhet har kommit i gång efter en lång sommar. Vår nya styrelse höll sitt första möte i Kuppis i Åbo den 27.9.2020. Styrelsemedlemmar är: Anitta Pentinmikko, ordf. (Bergholm), Elisabeth Dahla, sekr. (Dalen), Heidi Paatero, viceordf. (Perkala), Sinikka Leino (Kolko), Birgitta Jalander (Norrby), Aleksis Carlander (Gloholm), Tarja Pennanen (Keistiö).

Den nya styrelsen vill satsa mer på information till våra medlemmar. Förutom den årliga tidningen i papper kommer vi att skicka elektroniska meddelanden oftare än här tills. Vi kommer också att förnya föreningens webbsidor. I slutet av året skickar vi en medlemsenkät

Skärgårdstrafiken är igen högaktuell. NTM-centralen i Egentliga Finland förbereder som bäst en ny konkurrensutsättning av skärgårdens förbindelsefartygstrafik för den avtalsperiod, som börjar den 1.5.2022. I Iniö gäller avtalsperioden de rutter som nu trafikeras av m/s Satava och m/s Karolina. Den nya avtalsperioden kan komma att innebära en försämring av trafiken för oss deltidsboende.

Ett ställningstagande i frågan har skickats till NTM-centralen och vi har varit i kontakt med dess tjänstemän. Ett inlägg om skärgårdens och Iniös framtid har publicerats i Turun Sanomat och skickats till Skärgårdsdelegationens medlemmar.

Vi kritiserar NTM–centralens avsikt att avsluta förbindelsefartygstrafiken till alla de holmar, där det inte finns innevånare som registrerats som fastboende. NTM-centralen har ännu inte meddelat vilka holmar det gäller. Förslagen till servicenivå kommer att offentliggöras för kommentarer under hösten lopp. Vi följer upp situationen och informerar våra medlemmar om hur det går i fortsättningen.

Ni kan redan nu skicka kommentarer till föreningens e-post inio.nu@gmail.com.

Med hälsningar

Styrelsen

Medlemsbrev 1/2018

24.5.2018

Våren går fram med långa kliv. Snart är det sommar och en livlig tid i vår förenings verksamhet. Här en kort information inför sommaren. Läs mera »

Medlemsbrev 1/2017

1.4.2017

Det här brevet skickas per e-post till alla de medlemmar, som uppgett sin e-postadress. Övriga medlemmar får brevet som vanlig brevpost.

Året 2016 var händelserikt Läs mera »

Medlemsbrev/mars 2016

8.4.2016

Det blev en kort vinter i år igen och våren kommer redan med stormsteg. Det här brevet är en kort översikt över vad som hänt Läs mera »

Medlemsbrev/mars 2015

10.4.2015

Det ville inte bli vinter i år. I början på mars har vi en riktig värmebölja och våren kommer med stormsteg. Läs mera »

Medlemsbrev/mars 2014

14.3.2014

Vinterns stormar har gjort livet svårt i skärgården med strömavbrott som följd. Jullovet regnade bort. I skrivande stund är marken här i södra Finland ännu nästan bar och istäcket är farligt tunt till förtret för dem, som har sina stugor på holmar. Läs mera »

INIÖiten sommaren 2013

26.6.2013

Bästa föreningsmedlem

Sommarens program i Iniö kommer att vara digert. Läs mera »