Iniö deltidsboende rf

Medlemsbrev/mars 2009

3.4.2009

Bästa föreningsmedlem!

Styrelsen och fotokommittén har varit aktiv också under vintern. Fotoutställningen “Bortom fjärden” med gamla fotografier från Iniö visas i Skärgårdcentrum i Korpoström den 4-30maj och i juli i Pargas. Läs mera »

Vindkraft

1.4.2009

I den stora vindkraftsutredning som gjordes av Egentliga Finlands förbund värderades några holmar i Iniö.  Man konstaterade att vindförhållandena i synnerhet på Svedjeholmen är gynnsamma. Samtidigt påpekade man att områdets naturvärde är stort och att etablerande av vindkraftverk skulle bli dyrt. För tillfället verkar det som om man inte skulle framlägga planer på att bygga möllor i Iniö.  Föreningens styrelse och kommunstyrelsen har gett utlåtanden i ärendet.
Läs mera »