Iniö deltidsboende rf

Bränn brasan tryggt

Som öppen eld avses vid sidan om en brasa också en sådan eld som kan sprida sig antingen via markvegetationen eller genom gnistor. Bl.a. de s.k. engångsgrillarna Läs mera »

Mökkibarometri 2016

Valtakunnallinen raportti mökkeilystä on julkistettu. Erityisen mielenkiintoista on Läs mera »

Stugbarometern 2016

I sin helhet finns rapporten enbart på finska men i den ingår ett läsvärt sammandrag på svenska. Speciellt intressant Läs mera »

Sotning

Fritidshusen bör sotas minst vart tredje kalenderår. Sotningen bör utföras av en yrkessotare bl.a. för att brandförsäkringen i detta avseende skall vara i kraft. Distrikstsotare i Iniö är Rauno Aaltonen, tfn 0400 720 051.

Skjutning med eldvapen

På midsommardagen 2009 hörde skottlossning på en av holmarna invid en livligt trafikerad farled. Polis tillkallades och fann att det rörde sig om skeetskjutning. Läs mera »

Kartkoordinaterna

Du har väl kartkoordinaterna lätt tillgängliga vid en eventuell nödsituation.
Du kan bestämma dem här.

Iniö områdeskontor

Iniö områdeskontor är öppet i Norrby vardagar kl. 9.00–15.00.
Tfn (02) 458 5744

Kontoret erbjuder bl.a. följande tjänster:
* information om aktuella händelser i de olika kommundelarna
* officiella anslagstavlan
* möjlighet att läsa sin e-post
* möjlighet att inlämna olika blanketter (t.ex. bygglov)

Muddring

Det har uppstått en del oklarheter kring hur man skall gå till väga om man önskar muddra vid sin strand. Följande anvisningar finns på miljöministeriets hemsida www.ymparisto.fi. Läs mera »

Korpo–Houtskär–Iniö Försäkringsförening

Försäkringsföreningen beviljar föreningens medlemmar en tio procents rabatt på alla frivilliga (inte lagstadgade) försäkringar.

Husbehovsfiske

Enligt lagen har alla fastighetsägare rätt till husbehovsfiske, även med nät.  Saken blir komplicerad i och med att de olika byarnas delägarlag (tidigare fiskelag) kan  besluta på olika sätt om fiskerätten. Läs mera »