Iniö deltidsboende rf

Korpo–Houtskär–Iniö Försäkringsförening

Försäkringsföreningen beviljar föreningens medlemmar en tio procents rabatt på alla frivilliga (inte lagstadgade) försäkringar.

Husbehovsfiske

Enligt lagen har alla fastighetsägare rätt till husbehovsfiske, även med nät.  Saken blir komplicerad i och med att de olika byarnas delägarlag (tidigare fiskelag) kan  besluta på olika sätt om fiskerätten. Läs mera »