Iniön osavuosiasukkaat ry

Styrelsemöte 2.11.2017

14.11.2017

Protokoll 3 / 2017
fört vid föreningens styrelsemöte torsdagen den 2.11.2017 Lue lisää »

Styrelsemöte 18.7.2017

16.9.2017

Iniö deltidsboende-Iniön osavuosiasukkaat rf

Protokoll 2 / 2017

fört vid föreningens styrelsemöte tisdagen den 18.7.2017 Lue lisää »

Årsmötet 18.7.2017

16.9.2017

Årsmötesprotokoll
från föreningens stadgeenliga årsmöte tisdagen den 18.7.2017. Lue lisää »

Styrelsemöte 28.1.2017

16.9.2017

Fört vid föreningens styrelsemöte lördagen den 28 januari 2017, Lue lisää »

Styrelsens konstituerande möte 18.7.2016

3.9.2016

Protokoll 3 / 2016
fört vid föreningens styrelsemöte måndagen den 18 juli 2016 Lue lisää »

Årsmöte 18.7.2016

3.9.2016

Plats: Snäckan, Norrby, Iniö
Närvarande: 13 medlemmar

§1 Ordförande Heidi Paatero öppnade mötet kl. 16.15. Lue lisää »

Styrelsemöte 14.7.2016

27.7.2016

Protokoll 2 / 2016
fört vid föreningens styrelsemöte torsdagen den 14 juli 2016 Lue lisää »

Styrelsemöte 13.2.2016

24.2.2016

Protokoll 1 / 2016
fört vid föreningens styrelsemöte lördagen den 13 februari 2016 Lue lisää »

Kokous Iniön lautakunnan kanssa

1.12.2015

Muistio löytyy tästä (ruotsiksi).

Anteckningar från mötet med Iniönämnden

1.12.2015

Protokollet finns här.