Iniön osavuosiasukkaat ry

Styrelsemöte 14.7.2016

27.7.2016

Protokoll 2 / 2016
fört vid föreningens styrelsemöte torsdagen den 14 juli 2016 Lue lisää »

Styrelsemöte 13.2.2016

24.2.2016

Protokoll 1 / 2016
fört vid föreningens styrelsemöte lördagen den 13 februari 2016 Lue lisää »

Kokous Iniön lautakunnan kanssa

1.12.2015

Muistio löytyy tästä (ruotsiksi).

Anteckningar från mötet med Iniönämnden

1.12.2015

Protokollet finns här.

Årsmöte 15.7.2015

1.12.2015

Årsmötesprotokoll
från föreningens stadgeenliga årsmöte onsdagen den 15.7.2015.
Plats: Erkas-gården, Jumo, Iniö
Närvarande: 28 medlemmar Lue lisää »

Möte med Iniönämnden 11.9.2015/anteckningar

1.12.2015

Närvarande:
Tove Mattsson, Åsa Knuts, Kaija Hilke, Tiina Pöyli, Janne Grönning från Iniönämnden
Heidi Paatero, Hans Mecklin och Maria Ekqvist från IDB. Lue lisää »

Styrelsemöte 23.9.2015

2.10.2015

Protokoll fört vid föreningens styrelsemöte onsdagen den 23 september 2015 på Arbis kafé i Helsingfors Lue lisää »

Styrelsemöte 15.7.2015

2.10.2015

Prorokoll fört vid föreningens styrelsemöte onsdagen den 15 juli 2015 på Erkas-gården, Jumo, Iniö.

Närvarande: Ordf. Heidi Paatero, Pirjo Heinonen, Birgitta Jalander, Pyre Wichmann, Hans Mecklin, Bessi von Kraemer.

§1. Ordf öppnade mötet kl. 16.40 och konstaterade att styrelsen är beslutförd.

§2. Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Viceordförande Pyre Wichmann
Sekreterare Hans Mecklin
Kassör Pirjo Heinonen
Medlemssekreterare Maria Ekqvist

Vår medlem i Pargas stads deltidsboendekommitté: Heidi Paatero med Itta Jalander som suppleant.

Till webbmaster och INIÖitens redaktör utsågs Ralf Nyman

§3. Nya medlemmar:
Godkändes 5 nya medlemmar och 12 familjemedlemmar (se bilaga till protokollet)

§4. Iniönämndens möte fredag 11.9. Heidi, Hasse, Itta deltar. Gärna också andra styrelsemedlemmar.

§5 Nästa möte hålls i månadsskiftet sept-okt i Helsingfors.

§6. Mötet avslutades kl. 16.50

Styrelsemöte 15.4.2015

28.4.2015

Protokoll 2 / 2015

fört vid föreningens styrelsemöte onsdagen den 15 april 2015 Lue lisää »

Styrelsemöte 9.2.2015

23.2.2015

Protokoll 1 / 2015

fört vid föreningens styrelsemöte måndagen den 9 februari 2015 på Arbis kafé i Helsingfors Lue lisää »