Iniö deltidsboende rf

Pi Sarpaneva in memoriam 1933–2019

28.12.2019

Vår förenings hedersmedlem Pi Sarpaneva har gått ur tiden.

Hon var sedan början av 1950-talet deltidsboende på Bastbergsören och Börsskär på Kolko där hon tillbringade somrarna tillsammans med sin familj. Hon har i tidningen INIÖiten skrivit artiklar om dessa tider.

Läs mera »

Styrelsemöte 6.11.2019

24.11.2019

Protokoll 3 / 2019
fört vid föreningens styrelsemöte onsdagen den 6.11.2019 på Arbis i
Helsingfors.
Närvarande: Heidi Paatero, Hans Mecklin, Elisabeth Dahla, Birgitta Jalander, Anitta Pentinmikko, Tarja Pennanen, Arja Piispa.

Läs mera »

Sommaren som var

25.9.2019
Jubileumstårtan

INIÖiten utkom i början av sommaren med hela fyrtio sidor. I tidningen presenterades föreningens trettioåriga verksamhet. INIÖiten kan beställas av hans.mecklin@gmail.com.

Läs mera »

Styrelsemöte 10.7.2019

24.7.2019

Iniö deltidsboende-Iniön osavuosiasukkaat rf

Protokoll 2 / 2019

fört vid föreningens styrelsemöte onsdagen den 10.7.2019 i Snäckan, Norrby.
Närvarande: Heidi Paatero, Hans Mecklin, Elisabeth Dahla, Birgitta Jalander, Anitta Pentinmikko

 1. Ordförande Heidi öppnade mötet kl. 16.30 och konstaterade att det var beslutfört.
 2. Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
  Viceordförande Elisabeth Dahla, sekreterare Hans Mecklin.
  Kassörsskapet: löpande ärenden sköts av Heidi Paatero, som också har koderna till vårt bankkonto.
  Linnéa Nyman utom styrelsen utsågs till medlemssekreterare.
  IT-ansvarig utom styrelsen är Ralf Nyman.
 3. Mötet avslutades kl. 16.35. _______________ _____________
  Heidi Paatero​​Hans Mecklin
  ​Ordförande​Sekreterare

Årsmöte 10.7.2019

24.7.2019

Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf

Årsmötesprotokoll

från föreningens stadgeenliga årsmöte onsdagen den 10.7.2019.

Läs mera »

Postutdelning endast en gång i veckan? Skrivelse och beslut

16.5.2019

Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf
8.5.2019

Till Trafik- och kommunikationsverket

Ärende: Begäran om prövning
Referens: Bolaget Postis beslut att begränsa postutdelningen inom vissa postnummerområden i Åbolands skärgård

Läs mera »

Den nya lagen om rening av avlppsvatten har trätt i kraft

1.6.2018

Enligt den nya avloppslagen har de fastigheter där husen är belägna närmare strandlinjen än 100 meter skyldiga att  vidta behövliga åtgärder. De olika kommunerna kan ha från varandra avvikande direktiv. Läs mera »