Iniö deltidsboende rf

Sjukvård för icke-Pargasbor

14.6.2020

Brådskande sjukdomsfall omhändertas av den kommunala sjukvården. Hälsovårdaren är anträffbar på Iniö hälsohus, Iniövägen 590. Alla besök bör bokas på förhand per telefon 0400 117 121, telefontid vardagar kl. 9 – 10.

Åbolands samjour fungerar alla dagar dygnet runt per telefon 02 313 8800. Ring i första hand till Hälsohuset, och om du inte får kontakt med hälsovårdaren kan du ringa till samjouren.

Vid nödfall kontaktas alarmnumret 112 (du har väl appen laddad i din mobil).

Icke brådskande behandling utförs i vars och ens hemkommun om man inte i god tid på förhand har meddelat om att sjukvården temporärt eller permanent flyttas till Pargas. Info om förfarandet finns på webbplatsen:
https://www.pargas.fi/halso-och-sjukvardstjanster-for-icke-ortsbor-1

Medlemsbrev 31.3.2020

9.5.2020

Vår förenings 30-årsjubileumsutställningen För Iniö i tiden i fjol var en stor framgång. Utställningen besöktes av drygt 400 personer. Vi fick också flera nya medlemmar, som vi önskar varmt välkomna.

För tillfället begränsar coronaviruset vår vardag på många sätt och vi vet inte hur länge det kommer att fortsätta. Trots det har vi skäl att se framåt. Här en kort information om vår förenings planer och ommedlemsavgiften för år 2020.

Vi avser att hålla årsmöte den 15.7. 2020 Bodgården i Norrby med besök på Blockmuséet och Isvägsmuséet. I planerna har vi också en guidad rundvandring på kyrkogården den 8.7. samt en utfärd till Keistiö och öns insjö Friskan den 21.7.

Vår tidning INIÖiten utkommer i början på juni. Då hoppas vi kunna informera mer om hur läget ser ut inför sommaren. Tidningen skickas till den ordinarie post-adress, som familjens första medlem uppgett.  Ev. adressförändringar eller önskemål om annan postningsadress kan sändas per e-post till inio.nu@gmail.com.

Meddelanden om aktuella frågor skickar vi till dem som uppgett sin e-post.

Mer information på Info-tavlorna i Norrby, Jumo bystrand och Keistiö och på www.facebook.com/IniöDeltidsboende och vår hemsida www.inio.nu.

En dag blir det sommar igen …
Styrelsen, den 31 mars 2020                  

Sommarens program 2020

6.5.2020

OBS!
Eftersom coronaläget nu är lugnt förverkligas nedanstående program.
Kom ihåg skyddsavstånden.

On 8.7 kl. 14: Guidad rundvandring på kyrkogården del III
med Inga-Lill Björklund

On 15.7 kl. 14: Föreningens årsmöte på Bodgård i Norrby.
Efter årsmötet bjuds deltagarna på kaffe varefter vi besöker
block- och isvägsmuseet på samma ställe.

Ti 21.7 utfärd till Keistiö. Samling kl. 13.15 vid färjstranden.
Färja från Dalen kl. 13. Vi besöker Braskas gården och den
längre bort belägna insjön Friskan.

.

Sortering av avfall våren och sommaren 2020

6.5.2020
Klicka på texten här ovan.

Pi Sarpaneva in memoriam 1933–2019

28.12.2019

Vår förenings hedersmedlem Pi Sarpaneva har gått ur tiden.

Hon var sedan början av 1950-talet deltidsboende på Bastbergsören och Börsskär på Kolko där hon tillbringade somrarna tillsammans med sin familj. Hon har i tidningen INIÖiten skrivit artiklar om dessa tider.

Läs mera »

Sommaren som var

25.9.2019
Jubileumstårtan

INIÖiten utkom i början av sommaren med hela fyrtio sidor. I tidningen presenterades föreningens trettioåriga verksamhet. INIÖiten kan beställas av hans.mecklin@gmail.com.

Läs mera »

Postutdelning endast en gång i veckan? Skrivelse och beslut

16.5.2019

Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf
8.5.2019

Till Trafik- och kommunikationsverket

Ärende: Begäran om prövning
Referens: Bolaget Postis beslut att begränsa postutdelningen inom vissa postnummerområden i Åbolands skärgård

Läs mera »

Den nya lagen om rening av avlppsvatten har trätt i kraft

1.6.2018

Enligt den nya avloppslagen har de fastigheter där husen är belägna närmare strandlinjen än 100 meter skyldiga att  vidta behövliga åtgärder. De olika kommunerna kan ha från varandra avvikande direktiv. Läs mera »