Iniö deltidsboende rf

Sommaren som var

25.9.2019
Jubileumstårtan

INIÖiten utkom i början av sommaren med hela fyrtio sidor. I tidningen presenterades föreningens trettioåriga verksamhet. INIÖiten kan beställas av hans.mecklin@gmail.com.

Läs mera »

Styrelsemöte 10.7.2019

24.7.2019

Iniö deltidsboende-Iniön osavuosiasukkaat rf

Protokoll 2 / 2019

fört vid föreningens styrelsemöte onsdagen den 10.7.2019 i Snäckan, Norrby.
Närvarande: Heidi Paatero, Hans Mecklin, Elisabeth Dahla, Birgitta Jalander, Anitta Pentinmikko

 1. Ordförande Heidi öppnade mötet kl. 16.30 och konstaterade att det var beslutfört.
 2. Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
  Viceordförande Elisabeth Dahla, sekreterare Hans Mecklin.
  Kassörsskapet: löpande ärenden sköts av Heidi Paatero, som också har koderna till vårt bankkonto.
  Linnéa Nyman utom styrelsen utsågs till medlemssekreterare.
  IT-ansvarig utom styrelsen är Ralf Nyman.
 3. Mötet avslutades kl. 16.35. _______________ _____________
  Heidi Paatero​​Hans Mecklin
  ​Ordförande​Sekreterare

Årsmöte 10.7.2019

24.7.2019

Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf

Årsmötesprotokoll

från föreningens stadgeenliga årsmöte onsdagen den 10.7.2019.

Läs mera »

Postutdelning endast en gång i veckan?

16.5.2019

Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf
8.5.2019

Till Trafik- och kommunikationsverket

Ärende: Begäran om prövning
Referens: Bolaget Postis beslut att begränsa postutdelningen inom vissa postnummerområden i Åbolands skärgård

Läs mera »

Avloppslagens deadline närmar sig

1.6.2018

Enligt den nya avloppslagen har de fastigheter där husen är belägna närmare strandlinjen än 100 meter tid till 31.10.2019 att vidta behövliga åtgärder. De olika kommunerna kan ha från varandra avvikande direktiv. Läs mera »

Förnyad byggnadsordning

25.10.2016

Pargas stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 20.9.2016 en revidering av byggnadsordningen för Pargas stad. Punkterna 13, 15.3, 23, Läs mera »