Iniö deltidsboende rf

Iniöprästen Jussi Meriluotos julhälsning till Iniö deltidsboende.

14.12.2021

Kristukselle rakkaimmat, Iniön osavuosiasukkaat!

Vastasyntynyt Vapahtaja lepää äitinsä käsillä Iniön alttaritaulussa. Meistä vahvinkin tarvitsi turvaa ja huolenpitoa – huolenpito toisistamme on yksi joulun sanomista. Vapahtajan katse on kuitenkin jo vakavoitunut ja tietoinen tulevista vaativista vuosista.

Vietämme jo toista joulua poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kaikki ovat väsyneitä tilanteeseen ja osa varmaan peloissaankin tulevasta. Jeesuksen omana ei kuitenkaan ole mitään hätää, ei missään tilanteessa. Se oli jouluenkelienkin sanoma ihmiskunnalle. Älkää pelätkö, Herra Jeesus Kristus pitää teistä huolen. Ota vastaan rohkaisuksi seuraava Raamatun teksti:

(Matt. 8:23-27) Jeesus astui veneeseen, ja opetuslapset seurasivat häntä. Järvellä nousi äkkiä ankara myrsky. Aallot löivät yli veneen, mutta Jeesus nukkui. Silloin opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat: ”Herra, pelasta meidät! Me hukumme.” ”Miksi te noin pelkäätte, vähäuskoiset?” Jeesus sanoi. Sitten hän nousi ja nuhteli tuulta ja aaltoja, ja tuli aivan tyven. Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat: ”Mikä tämä mies on? Häntähän tottelevat tuulet ja aallotkin.”

Siunattua adventinaikaa ja joulua, ja onnellista uutta vuotta 2022! Nähdään kirkossa!

Jussi Meriluoto, Iniön pastori, puh. 040-3124 462

Högmässa med de vackraste julsångerna   12.12 kl. 13   Messujumalanpalvelus

Julbön på julafton   24.12 kl. 15   Jouluaaton rukous

Julotta   25.12 kl. 7   Kaksikielinen jouluaamun messujumalanpalvelus

(ändringar möjliga pga epidemisituationen — muutokset mahdollisia, jos epidemiatilanne niin vaatii)

Iniö deltidsboende, ni är Kristi käraste!

Iniö altartavla avbildar den nyfödde Frälsaren som vilar i moderns famn. Även den starkaste av oss behövde skydd och omsorg – det är ett av julens budskap att vi ska visa omsorg för varandra. Frälsarens blick har dock redan blivit allvarlig, Han är medveten om de kommande krävande åren.

Det är nu andra julen som vi får fira under exceptionella omständigheter. Vi är alla trötta på situationen och vissa av oss kanske också rädda inför det kommande. Det är dock så att vi som kristna, Jesu egna, inte har någon som helst orsak att vara oroliga, inte någonsin. Det var också julänglarnas budskap åt människosläktet. Var inte rädda, Herren Jesus Kristus är er beskyddare. Ta emot följande trösterika bibelord:

(Matt. 8:23-27) Han steg i båten, och hans lärjungar följde med. Plötsligt blev det så stark sjögång att båten nästan försvann bland vågorna. Men han sov. De gick fram och väckte honom: ”Herre, hjälp oss, vi går under.” Han sade: ”Varför är ni rädda, ni trossvaga?” Sedan reste han sig och hutade åt vindarna och sjön, och det blev alldeles lugnt. Folk häpnade och sade: ”Vem kan han vara? Till och med vindarna och sjön lyder honom.”

Välsignad advents- och juletid, och gott nytt år 2022! Vi ses i kyrkan!

Jussi Meriluoto, Iniö pastor, tel. 040-3124 462

INIÖnu 2021

28.10.2021

Iniö i media

19.10.2021

Turun Sanomat, Kekkosen kalamökki säilyy entisellään:

https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/5432673/Kekkosen+kalamokilla+uusi+omistaja++lupaa+sailyttaa+presidentin+Riskila

Iniön selällä 40 vuotta sitten uponneen rahtilaiva Beatrisen polttoainetankit tyhjennetään:

https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/5450590/Inion+selalla+40+vuotta+sitten+uponneen+rahtilaiva+Beatrisin+polttoainetankit+tyhjennetaan

Historia/Pasi Muurinen asuu 1930-luvun lentomajakassa, joka auttoi lentäjiä suunnistamaan

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008268393.html

Iniö deltidsboendes styrelse 2021/2022

28.7.2021

Vid Iniö deltidsboendes årsmöte i Snäckan den 14.7. valdes Sinikka Leino (Kolko) till ordförande och till nya medlemmar i styrelsen valdes Juha Immonen (Keistiö), Pirkko Kivelä (Keistiö) och Laura Leppänen (Jumo). Heidi Paateros (Perkala) och suppleanten Aleksis Carlenders (Gloholm) mandat fortsätter ett år till. Till ny suppleant valdes Harri Markkula (Norrby).

Vid styrelsens konstituerande möte valdes Juha Immonen till viceordförande och Heidi Paatero till sekreterare.

Den nya styrelsen vill liksom den tidigare styrelsen fortsättningsvis satsa på medlemsinformation och -kommunikation.  Arbetet med tidningen INIÖiten kan ytterligare utvecklas. Webbsidornas tekniska struktur och innehåll bör förbättras. Facebook sidorna bör vara ett för medlemmarna öppet fritt diskussionsforum. Medlemsbrev och e-postkontakter kan också användas.

Den nya styrelsen vill satsa på intressebevakning och miljöfrågor samt samarbetet med Pro Iniö och iniöborna.

Fr.v. Juha Immonen, Pirkko Kivelä, Laura Leppänen, Sinikka Leino, Harri Markkula, Heidi Paatero.

Havsörnarna i Iniö

25.7.2021

Temat Havsörnarna i Iniö lockade en intresserad publik – sommarhettan och coronan till trots – till allaktivitetshuset Snäckan i Iniö den 14.7. Iniö deltidsboendes förening stod för evenemanget i samarbete med medlemmar i Sääksisäätiös havsörnsarbetsgrupp. Jouko Lehtonen höll ett föredrag om havsörnarnas ”återkomst” till Iniö och Hannu Vainiopekkas fotoutställning ”Vingslag i skyn” invigdes. Utställning, som var öppen 14. – 18.7 besöktes av ca 200 personer.

Havsörnen klassificeras sedan 2019 inte längre i Finland som ”utsatt”. Beståndet anses nu vara livskraftigt tackvare de skyddsåtgärder som pågått i flera decennier. När den förföljelse örnen fått utstå i tidigare år och framför allt miljögifternas påverkan upphört, hotas havsörnsbeståndet i våra dagar främst av förgiftning från blyhagel och av byggandet i miljön.

Omkring 30 % av havsörnsbeståndet i Finland häckar i Skärgårdshavet. Ca 300 bon granskas årligen av frivilliga fågelkännare och ungarna ringmärks. Samtidigt samlar man in DNA-prov och prover på örnarnas byte samt uppgifter om trädbeståndet i omgivningen.

Jouko Lehtonens föredrag finns i sin helhet som en BDF-fil.

Hannu Vainiopekkas fotoutställning fortsätter till Runsalas Botaniska trädgård, där den är öppen under tiden  02.08. – 31.08.

Inställt!

12.7.2021

Fre. 16.7. kl.12-16.00 Från lidret till torget. Föreningens loppmarknad avbröts på grund av korona.

Lör. 17.7. kl.12.00-15.00 Dag om byggnadsvård i Snäckan avbröts på grund av korona.

Händelsekalender 2021

16.6.2021

Ons. 14.7. kl. 13.00 Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf:s årsmöte i Snäckan. 

 Kaffeservering.

Ons. 14.7. 2021 kl. 15.00 Havsörnana i Iniö

Föreläsning i Snäckan av Jouko Lehtonen, medlem i Sääksisäätiö:s havsörnsarbetsgrupp.  

Ons. 14.7.2021 klo 16.00 Vingslag i skyn! 

Fotoutställningen om havsörnarna öppnas i Snäckan. 

Fotografier tagna av Hannu Vainionpekka, medlem i WWF Finlands havsörnsarbetsgrupp.

Fotoutställningen är öppen 15. – 18.7. kl. 12 – 18.

Tors. 15.7. kl. 18.00 Simon Carlanders gitarrkonsert i Iniö kyrka

Konserten arrangeras i samarbete med Iniö kapellförsamling. 

Fre. 16.7.2021 kl. 12.00 – 16.00 Från lidret till torget

Föreningens loppmarknad på Snäckans gård. Du kan också sälja från bilens baklucka.

Betalas kontant eller med Mobile Pay. Öppen för alla.

Lör. 17.7. kl. 12.00 – 15.00 Dag om byggnadsvård i Snäckan

Tre föreläsningar om byggnadstraditioner i skärgården och vård av landskap och växtlighet.

Föreläsare John Björkman, Marcus Lepola och Charlotta Berlin från Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland r.f. Föreläsningarna är tvåspråkiga. Kaffeservering.

Arbetsdemonstration: Aleksis Carladner reparerar fönstret.

Om coronaläget i sommar inte tillåter evenemang inomhus, ordnas programmet i mån av möjlighet utomhus. Kolla uppdaterad information på www.inio.nu och på anslagstavlorna i Norrby, Jumo och Keistiö.

Kolkos brygga

25.5.2021
Varsinais-Suomen ELY-keskus

NTM-centralen i Egentliga Finland reparerar Kolkos brygga och bogramplats mellan 18.5.-15.8.2021

Reparationsarbetet i Kolkos brygga började i 18.5.2021 med förberedelser, arbetet förtsätter tills 15.8.2021. Förbindelsefartyget kör till holm med enligt tidtabell under reparationerna. Vid arbeten förnyas bl.a. delar av betongkonstruktioner och bryggas utrustningar, t.ex. fendrar

Nyttjande av förbindelsefartyget under reparationsarbetet:

– förbindelsefartyget nyttjar bogrampplats under ​bryggans reparering, och

– förbindelsefartyget nyttjar bryggan när bogrampplats repareras.

Ytterligare information:

– NTM-centralen, trafikens kundservice, tfn 0295 020 600

– Infraroad Oy, projektledare Timo Murtojärvi, tfn +358 40 718 8513

Glada Vappen

30.4.2021

Östersjöutmaningen

10.4.2021

Vår förening har emottagit Östersjöutmaningen och anslutit sig till det internationella nätverket, som består av över 300 organisationer, som alla arbetar för Östersjöns väl.