Iniö deltidsboende rf

NTM-centralen informerar

23.10.2020

Reparation av bryggan i Kannvik är planerad veckorna 46-47 och arbetet beräknas ta två veckor. Under reparationen kan m/s Satava inte använda bryggan i Kannvik utan all trafik sköts via Norrby. 

På grund av bryggan i Norrby är i dåligt skick kan endast person- och paketbilar fraktas. Tung trafik bör ordnas antingen före eller efter de tillfälliga arrangemangen. 

Exaktare tidtabell för reparationsarbetet försöker man delge i slutet av oktober.  

Norrbybryggan ska också förnyas i en nära framtid och planeringsarbetet är i gång. 

Mer information: 
Ntm-central / Jari Nieminen jari.nieminen@ely-keskus.fi 
Uppdragstagare TYL Silko / Timo Murtojärvi timo.murtojarvi@infraroad.fi 

Det hände sommaren 2020

3.9.2020

Medlemstidningen INIÖiten utkom traditionsenligt, denna gång i färg. Också detta år postades tidningen i vackert kuvert denna gång med foto av Iniö kyrka. Från medlemshåll har föreningen rönt stor tacksamhet för tidningen.

Pirkko Kivelä, deltidsboende i Keistiö, bjöd in styrelsen och INIÖitens redaktionskommitté till ett planeringsmöte. Pirkko skall ha tack för sin gästfrihet i den grönskande trädgården, där hon stod för trakteringen.

Kyrkogårdsvandringen del III var den sista av tre guidade turer, som vår förening ordnat med Inga-Lill Björklund som guide. Årets vandring samlade drygt 10 intresserade. Som tack till Inga-Lill överräckte föreningen årets INIÖiten samt en glasflaska med skummande innehåll.

Foto: Hans Mecklin

Årsmötet samlade 20 medlemmar (glädjande många) och gick av stapeln i strålande sol ute på Bodgård i Norrby. Som avslutning på mötesförhandlingarna utnämndes Elisabeth Dahla och Hans Mecklin till hedersmedlemmar. Till följande års ordförande valdes Anitta Pentinmikko. Föreningen bjöd på kaffe med tilltugg efter mötet. Trakteringen sköttes av Bodgårds personal Gun-Viol Toivo och Jukka Torikka. Den senare var utmärkt guide på  Block- och isvägsmuseet, som han själv grundat. Mera detaljer kan läsas i årsmötesprotokollet.

Ärsmötet. Foto: Sinikka Leino

Utfärden till Keistiö, Braskas var populär med 30 deltagare. Tyvärr kunde vi inte få gå in i karaktärsbyggnaden. Men alla gårdsbyggnader, som stod öppna, synades noga. Dasset hade höga trappor, kanske så att man inte behövde tömma dasset så ofta. På gården fanns en gäststuga, som var i flitig användning sommartid på 1900-talet. I det stora fähuset fanns kobås till 8 kor och en avdelning för får. Tyvärr har gården nu varit obebodd i ca 5 år. De ivrigaste ca 20 följde med till insjön Friskan. Dit var det en dryg kilometer längs bilväg och en knapp kilometer till fots över berg. Färden belönades med naturskönheten i trakten icke minst näckrosorna på sjön. Också nu hade vi tur med vädret. 

Medlemmarna önskar att guidade turer skall ordnas också i fortsättningen.

Braskas. Foto: Sinikka Leino

Friskan. Foto: Ia Dahla
Friskan. Foto: Anitta Pentinmikko

Sjukvård för icke-Pargasbor

14.6.2020

Brådskande sjukdomsfall omhändertas av den kommunala sjukvården. Hälsovårdaren är anträffbar på Iniö hälsohus, Iniövägen 590. Alla besök bör bokas på förhand per telefon 0400 117 121, telefontid vardagar kl. 9 – 10.

Åbolands samjour fungerar alla dagar dygnet runt per telefon 02 313 8800. Ring i första hand till Hälsohuset, och om du inte får kontakt med hälsovårdaren kan du ringa till samjouren.

Vid nödfall kontaktas alarmnumret 112 (du har väl appen laddad i din mobil).

Icke brådskande behandling utförs i vars och ens hemkommun om man inte i god tid på förhand har meddelat om att sjukvården temporärt eller permanent flyttas till Pargas. Info om förfarandet finns på webbplatsen:
https://www.pargas.fi/halso-och-sjukvardstjanster-for-icke-ortsbor-1

Sommaren som var

25.9.2019
Jubileumstårtan

INIÖiten utkom i början av sommaren med hela fyrtio sidor. I tidningen presenterades föreningens trettioåriga verksamhet. INIÖiten kan beställas av hans.mecklin@gmail.com.

Läs mera »

Postutdelning endast en gång i veckan? Skrivelse och beslut

16.5.2019

Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf
8.5.2019

Till Trafik- och kommunikationsverket

Ärende: Begäran om prövning
Referens: Bolaget Postis beslut att begränsa postutdelningen inom vissa postnummerområden i Åbolands skärgård

Läs mera »

Den nya lagen om rening av avlppsvatten har trätt i kraft

1.6.2018

Enligt den nya avloppslagen har de fastigheter där husen är belägna närmare strandlinjen än 100 meter skyldiga att  vidta behövliga åtgärder. De olika kommunerna kan ha från varandra avvikande direktiv. Läs mera »