Iniö deltidsboende rf

Glad Påsk!

31.3.2021

Solen skiner och naturen vaknar upp.

Myndigheterna backar – inga större förändringar i förbindelsefartygstrafiken

11.2.2021

I ett ställningstagande till NTM–centralen i november ifjol kritiserade vår förening centralens planer på att i samband med följande avtalsperiod för förbindelsefartygstrafiken i bl.a. Iniö avsluta trafiken till holmar, där det inte finns invånare som registrerats som fast boende. Vårt inlägg i frågan publicerades också i Turun Sanomat. Efter grundligt övervägande meddelade NTM-centralen i början på februari detta år att planerna skrinlagts. Svenska Yle rapporterade:

NORA ENGSTRÖMÅBO

Förbindelsebåtstrafiken för Nagu södra och tvärgående rutt och rutten Iniö- Houtskär kommer att ordnas som förut. Myndigheterna slopar planerna på att inte ordna trafik till rutternas öar, som inte har fast bosättning, meddelar Närings-, trafik- och miljöcentralen.

Utredningarna gällde Nagu södra och tvärgående rutt Nagu samt Houtskär- Iniörutten. Till en början var det meningen att förnya rutterna så, att förbindelsebåtarna endast stannar vid öar med fast bosättning.

I och med det här skulle flera öar ha blivit utan förbindelsebåtstrafik i fortsättningen. Enligt NTM-centralen har staten ingen skyldighet att ordna transport till öar utan fast bosättning.

Utredningarna ledde till att en del fritidsboende valde att skriva sig i skärgården för att trygga trafiken. Exempelvis meddelade skådespelaren Riko Eklundh att han skriver sig på Sandholm, för att garantera förbindelsebåtstrafik till ön också i fortsättningen.

Förändringen skulle ha trätt i kraft under nästa år, i samband med de nya avtalsperioderna för rutterna. Nu konkurrensutsätts rutterna huvudsakligen enligt nuvarande servicenivå.

Enligt vägingenjör Tapani Jaakkola har NTM-centralen inte resurser att genomföra så här stora förändringar i trafiken och därför fattade man beslutet att göra så här. Vissa mindre justeringar kan ändå vara aktuella, meddelar Jaakkola.

10.11.2020

Iniö Deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf

Medlemsinfo 2/2020

Bästa medlem

Höstens verksamhet har kommit i gång efter en lång sommar. Vår nya styrelse höll sitt första möte i Kuppis i Åbo den 27.9.2020. Styrelsemedlemmar är: Anitta Pentinmikko, ordf. (Bergholm), Elisabeth Dahla, sekr. (Dalen), Heidi Paatero, viceordf. (Perkala), Sinikka Leino (Kolko), Birgitta Jalander (Norrby), Aleksis Carlander (Gloholm), Tarja Pennanen (Keistiö).

Den nya styrelsen vill satsa mer på information till våra medlemmar. Förutom den årliga tidningen i papper kommer vi att skicka elektroniska meddelanden oftare än här tills. Vi kommer också att förnya föreningens webbsidor. I slutet av året skickar vi en medlemsenkät

Skärgårdstrafiken är igen högaktuell. NTM-centralen i Egentliga Finland förbereder som bäst en ny konkurrensutsättning av skärgårdens förbindelsefartygstrafik för den avtalsperiod, som börjar den 1.5.2022. I Iniö gäller avtalsperioden de rutter som nu trafikeras av m/s Satava och m/s Karolina. Den nya avtalsperioden kan komma att innebära en försämring av trafiken för oss deltidsboende.

Ett ställningstagande i frågan har skickats till NTM-centralen och vi har varit i kontakt med dess tjänstemän. Ett inlägg om skärgårdens och Iniös framtid har publicerats i Turun Sanomat och skickats till Skärgårdsdelegationens medlemmar.

Vi kritiserar NTM–centralens avsikt att avsluta förbindelsefartygstrafiken till alla de holmar, där det inte finns innevånare som registrerats som fastboende. NTM-centralen har ännu inte meddelat vilka holmar det gäller. Förslagen till servicenivå kommer att offentliggöras för kommentarer under hösten lopp. Vi följer upp situationen och informerar våra medlemmar om hur det går i fortsättningen.

Ni kan redan nu skicka kommentarer till föreningens e-post inio.nu@gmail.com.

Med hösthälsningar

Styrelsen

NTM-centralen informerar

23.10.2020

Reparation av bryggan i Kannvik är planerad veckorna 46-47 och arbetet beräknas ta två veckor. Under reparationen kan m/s Satava inte använda bryggan i Kannvik utan all trafik sköts via Norrby. 

På grund av bryggan i Norrby är i dåligt skick kan endast person- och paketbilar fraktas. Tung trafik bör ordnas antingen före eller efter de tillfälliga arrangemangen. 

Exaktare tidtabell för reparationsarbetet försöker man delge i slutet av oktober.  

Norrbybryggan ska också förnyas i en nära framtid och planeringsarbetet är i gång. 

Mer information: 
Ntm-central / Jari Nieminen jari.nieminen@ely-keskus.fi 
Uppdragstagare TYL Silko / Timo Murtojärvi timo.murtojarvi@infraroad.fi 

Det hände sommaren 2020

3.9.2020

Medlemstidningen INIÖiten utkom traditionsenligt, denna gång i färg. Också detta år postades tidningen i vackert kuvert denna gång med foto av Iniö kyrka. Från medlemshåll har föreningen rönt stor tacksamhet för tidningen.

Pirkko Kivelä, deltidsboende i Keistiö, bjöd in styrelsen och INIÖitens redaktionskommitté till ett planeringsmöte. Pirkko skall ha tack för sin gästfrihet i den grönskande trädgården, där hon stod för trakteringen.

Kyrkogårdsvandringen del III var den sista av tre guidade turer, som vår förening ordnat med Inga-Lill Björklund som guide. Årets vandring samlade drygt 10 intresserade. Som tack till Inga-Lill överräckte föreningen årets INIÖiten samt en glasflaska med skummande innehåll.

Foto: Hans Mecklin

Årsmötet samlade 20 medlemmar (glädjande många) och gick av stapeln i strålande sol ute på Bodgård i Norrby. Som avslutning på mötesförhandlingarna utnämndes Elisabeth Dahla och Hans Mecklin till hedersmedlemmar. Till följande års ordförande valdes Anitta Pentinmikko. Föreningen bjöd på kaffe med tilltugg efter mötet. Trakteringen sköttes av Bodgårds personal Gun-Viol Toivo och Jukka Torikka. Den senare var utmärkt guide på  Block- och isvägsmuseet, som han själv grundat. Mera detaljer kan läsas i årsmötesprotokollet.

Ärsmötet. Foto: Sinikka Leino

Utfärden till Keistiö, Braskas var populär med 30 deltagare. Tyvärr kunde vi inte få gå in i karaktärsbyggnaden. Men alla gårdsbyggnader, som stod öppna, synades noga. Dasset hade höga trappor, kanske så att man inte behövde tömma dasset så ofta. På gården fanns en gäststuga, som var i flitig användning sommartid på 1900-talet. I det stora fähuset fanns kobås till 8 kor och en avdelning för får. Tyvärr har gården nu varit obebodd i ca 5 år. De ivrigaste ca 20 följde med till insjön Friskan. Dit var det en dryg kilometer längs bilväg och en knapp kilometer till fots över berg. Färden belönades med naturskönheten i trakten icke minst näckrosorna på sjön. Också nu hade vi tur med vädret. 

Medlemmarna önskar att guidade turer skall ordnas också i fortsättningen.

Braskas. Foto: Sinikka Leino

Friskan. Foto: Ia Dahla
Friskan. Foto: Anitta Pentinmikko

Sjukvård för icke-Pargasbor

14.6.2020

Brådskande sjukdomsfall omhändertas av den kommunala sjukvården. Hälsovårdaren är anträffbar på Iniö hälsohus, Iniövägen 590. Alla besök bör bokas på förhand per telefon 0400 117 121, telefontid vardagar kl. 9 – 10.

Åbolands samjour fungerar alla dagar dygnet runt per telefon 02 313 8800. Ring i första hand till Hälsohuset, och om du inte får kontakt med hälsovårdaren kan du ringa till samjouren.

Vid nödfall kontaktas alarmnumret 112 (du har väl appen laddad i din mobil).

Icke brådskande behandling utförs i vars och ens hemkommun om man inte i god tid på förhand har meddelat om att sjukvården temporärt eller permanent flyttas till Pargas. Info om förfarandet finns på webbplatsen:
https://www.pargas.fi/halso-och-sjukvardstjanster-for-icke-ortsbor-1

Sommaren som var

25.9.2019
Jubileumstårtan

INIÖiten utkom i början av sommaren med hela fyrtio sidor. I tidningen presenterades föreningens trettioåriga verksamhet. INIÖiten kan beställas av hans.mecklin@gmail.com.

Läs mera »

Postutdelning endast en gång i veckan? Skrivelse och beslut

16.5.2019

Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf
8.5.2019

Till Trafik- och kommunikationsverket

Ärende: Begäran om prövning
Referens: Bolaget Postis beslut att begränsa postutdelningen inom vissa postnummerområden i Åbolands skärgård

Läs mera »

Den nya lagen om rening av avlppsvatten har trätt i kraft

1.6.2018

Enligt den nya avloppslagen har de fastigheter där husen är belägna närmare strandlinjen än 100 meter skyldiga att  vidta behövliga åtgärder. De olika kommunerna kan ha från varandra avvikande direktiv. Läs mera »