Iniö deltidsboende rf

Sotning

Fritidshusen bör sotas minst vart tredje kalenderår. Sotningen bör utföras av en yrkessotare bl.a. för att brandförsäkringen i detta avseende skall vara i kraft. Distrikstsotare i Iniö är Rauno Aaltonen, tfn 0400 720 051.