Mölla, möllare, mölligast

Just när diskussionen om vindmöllor i Skärgårdshavet har tonat ner blir det igen liv i luckan efter att en kartläggning om vindförhållandena i landet har offentliggjorts. I rapporten betonas att vindförhållandena är goda också i inlandet, ända upp till 40 kilometer från kusten. Men nej, det att möllorna inte behöver placeras i känslig skärgårdsmiljö tas inte upp i Radio Vegas rapporter utan i stället låter man bl.a. följande personer komma till tals:

Planläggningsdirektör Heikki Saarento vid Egentliga Finlands förbund:
Joku pieni paikka, alue, joku saaristokunta, joku muu voisi periaatteessa tuottaa tuulivoimalla koko energiatarpeensa. Tästä tulee mieleen tietysti tietyt nykyisen Länsi-Turunmaan osat, jotka ovat hyvinkin energiariippuvaisia. Olisi tietysti hyvin järkevää että pystyttäisiin energiaa tuottamaan siellä missä sitä kulutetaan.

Vad månne Saarento avser med mycket energiberoende kommundelar? Är det inte tvärtom så att man i skärgården bl.a. för uppvärmningen i hög grad använder sig av förnybar energi i form av ved?

Tor Gustavsson (Korpo):
Ja den är ju bra på alla sätt. Den är närproducerad. Och miljövänlig, framför allt
Trafiken i stan stör mycket, mycket mera.

Han tycker att det ”absolut får komma hur många som helst”.

Närproducerad ja. Och elektriciteten från möllorna åker in i det allmänna elnätet därifrån den sedan fördelas till hela landet. Mera miljöovänliga mastodonter får man nog söka efter!

Ole Lindestam (Korpo):
Vindkraft är nog okej, men de där masterna måste ställas på ett sådant ställe där inte folk ser dem. Nog finns det ju sådana uddar där inte folk ser dem så där går det nog bra förstås.

Tallarna på Korpouddarna är nog långa i växten när de tydligen hindrar folk från att se möllor som närmar sig en totalhöjd på 150 meter. Uddarna i exempelvis Nystad är av annan sort,  stadsarkitekten där har nämligen berättat att hon såg de relativt små möllorna på 30 kilometers avstånd. Och i miljöministeriets rapport uppges att möllor med en totalhöjd på endast 90 meter ”är det dominerande elementet i alla slags landskap” på upp till tre kilometers avstånd.

Med förvåningens finger i häpnadens mun
hälsar
Ralf Nyman