Iniö deltidsboende rf

Medlemsbrev/februari 2010

Bästa föreningsmedlem!                                                                       

Året 2009 var ett händelserikt år för föreningen. Fotoutställningen rönte stort intresse och visades i Skärgårdscentrum Korpoström, Gamla Kommunalstugan i Pargas och Åbo Akademi. Om vi får understöd från staden och Kulturfonden kommer utställningen att visas i Houtskär inkommande sommar. Etnologiska avdelningen vid humanistiska fakulteten vid ÅA värdesätter fotografimaterialet så mycket att man vill handla arkiveringen och använda bilderna i forskningen och undervisningen. Vi har av fyra foton gjort postkort som är till salu i Iniö och som också kan beställas från föreningen.

Föreningens hemsidor har väckt intresse. Under ett knappt år har hemsidorna besökts över 2000 gånger från ca 550 datorer. Efter att Iniö Nytt inte mera utkommer publiceras på hemsidorna en händelsekalender som även kommer att finnas på vissa anslagstavlor. Vår kalender är ett komplement till den kalender som staden publicerar på nätet och i tidningen Nyt(t).

På senaste årsmöte efterlystes en pontonbrygga till Norrby hamn för att göra ur- och påstigningen från och till småbåtar enklare. Saken togs upp på deltidsboendekommittémötet, stadsdirektör Folke Öhman förhöll sig positivt till förslaget och fastighetschef Seppo Pihl har lovat se till att den nya hamnen förses med en sådan. Vi har också möjlighet att påverka planeringen av Norrby hamn. Planerna skall förverkligas år 2011.

Styrelsen har kontaktat Klara och påpekat de brister som förekommer vid sophanteringen, bl.a. under senaste midsommarhelg.

Anslut dig gärna till föreningens e-postlista där vi i realtid meddelar om aktualiteter. Hör av dig till vår adress inio.nu@gmail.com.

Iniöiten är under arbete och utkommer i maj.

Föreningens medlemsavgift är för huvudperson 10 € och för familjemedlemmar 1 €/ person. Nordea 227018-120724, senast 5.3.2010.Det är viktigt att det i samband med betalningen tydligt kommer fram vem som är huvudmedlem och vilka som är familjemedlemmar. Du kan också sända uppgifterna per e-post, inio.nu@gmail.com.

Ju flera medlemmar vår förening har, desto bättre är våra påverkningsmöjligheter. Som familjemedlemmar betraktas alla de släktingar som regelbundet vistas i samma fritidsbostad.

Vi hoppas att ni rekryterar nya medlemmar och önskar er ett gott slut på vintern och en trevlig vår.

Styrelsen