Iniön osavuosiasukkaat ry

Jäsenkirje/helmikuu 2010

Hyvä yhdistyksen jäsen                                   

Vuonna 2009 tapahtui paljon yhdistyksessämme. Valokuvanäyttelymme Korpoströmin Saaristokeskuksessa, Paraisten Vanhalla kunnantalolla ja Turussa Åbo Akademin Arkenissa herätti runsaasti kiinnostusta. Mikäli saamme kaupungilta ja Kulturfondeltilta rahaa, niin näyttely on esillä tulevana kesänä Houtskarissa. Åbo Akademin humanistisen tiedekunnan etnologinen osasto on arvioinut näyttelyaineistomme niin merkittäväksi, että ovat tarjoutuneet arkistoimaan kuvamateriaalin, jolloin sitä voidaan käyttää myös tutkimus- ja opetustyössä. Muutamista näyttelyyn liittyvistä kuvista on teetetty postikortit, joita voi ostaa Iniöstä tai suoraan yhdistykseltä.

Yhdistyksen kotisivut ovat myös herättäneet mielenkiintoa. Vajaan vuoden aikana on sivuillamme ollut yli 2000 kävijää noin 500 eri päätteeltä. Koska Iniö Nytt ei enää ilmesty, on kotisivuillamme Iniötä koskeva tapahtumakalenteri. Se on samalla kooste kaupungin kotisivuilla ja Nytt -julkaisussa (kaupungin tiedotuslehti) olevasta tapahtumakalenterista. Kalenterimme julkaistaan myös kesällä tietyillä ilmoitustauluilla.

Viime vuosikokouksen yhteydessä herätettiin esiin pyyntö saada Norrbyn rantaan rantautumista helpottava laiturirakenne. Asiaa käsiteltiin syksyllä osavuosiasukkaiden yhteistyökomitean kokouksessa, jossa kaupunginjohtaja Folke Öhman suhtautui asiaan hyvin myönteisesti ja kiinteistöpäällikkö Seppo Phil on luvannut, että tulevassa laiturialueen korjaushankkeessa ko. asia otettaan huomioon. Yhdistyksellämme on myös mahdollisuus vaikuttaa tulevaan hankkeen suunnitteluun. Suunnitelmat toteutetaan vuonna 2011.

Yhdistyksen hallitus on ollut yhteydessä Klaraan ja muistuttanut mm. viime juhannuksena esiin tulleista jätehuollon epäkohdista.

Kirjaudu sähköpostiosoitteellasi kotisivuillemme, joilla pyrimme reaaliajassa informoimaan tapahtumista. Kerro kuulumisista sähköpostiosoitteeseen inio.nu@gmail.com.

Lehtemme INIÖiten on työn alla ja ilmestyy toukokuussa.

Jäsenmaksu on perheen ensimmäiseltä jäseneltä 10€ ja seuraavilta 1€/ henkilö ja se maksetaan tilille Nordea 227018-120724  viimeistään 5.3.2010.  On tärkeää, että maksun yhteydessä ilmenee selkeästi sekä maksajan että muiden maksun yhteydessä olevien nimet. Voit lähettää yhteystiedot myös sähköpostitse inio.nu@gmail.com. Perheenjäseniksi katsotaan ne henkilöt, jotka säännöllisesti oleilevat samassa vapaa-ajanasunnossa. Mitä enemmän yhdistyksellämme on jäseniä sitä paremmat mahdollisuudet meillä on vaikuttaa kaupungissa tehtäviin päätöksiin. Toivomme saavamme paljon uusia jäseniä. 

Toivotamme teille kaikille hyvää talvenjatkoa ja mukavaa kevättä.

Hallitus