Iniö deltidsboende rf

Medlemsbrev/mars 2011

Bästa medlem!

Efter den stränga vintern har vårsolen igen börjat visa sig. Styrelsen har under vinterhalvåret planerat några projekt.

I maj kommer invid butikerna i Norrby och Keistiö att sättas upp anslagstavlor där föreningen informerar om aktualiteter. Anslagstavlorna får även användas av övriga Iniöföreningar. Vi hoppas att vi deltidsboende och även de fast bosatta på det här sättet får lättillgänglig information om olika evenemang i Iniö.

Hamnprojektet i Norrby fortskrider. Efter att markköpet nu på våren blir avklarat inleds planeringen på allvar. Staden har ställt sig positivt till ett samarbete med vår förening. Själva byggarbetet beräknar man att ska inledas tidigast år 2012. Nu till sommaren har staden på vårt initiativ lovat göra smärre reparationer för att minska på olycksrisken bl.a. i samband med landstigning från båtar. Föreningens medlemmar kommer att beredas tillfälle att framföra och ventilera sina åsikter om hamnbygget och dess inverkan på Norrbyviken.

Vår förening har inlett samarbete med Korpo Sea Jazz. Pricka redan nu i din almanack in konserten i kyrkan den 29 juli då duon Niklas Winter och Severi Pyysalo uppträder med gitarr och vibrafon.

Medlemsavgiften för år 2011 är 10 euro för familjens/stugans första medlem och 1 euro för familjemedlemmarna. Ju fler medlemmar föreningen har, desto större är vårt inflytande. Föreningens konto är Nordea 227018-120724. Var vänlig och betala medlemsavgiften före den 31 mars. Nämn vänligen såväl ditt eget som familjemedlemmarnas namn i informationsrutan.

Vår hemsidas adress är numera www.iniö.nu eller www.inio.nu. Båda fungerar. 

Med förhoppning om en fin vår och sommar.

Styrelsen