Hur böjs ”deltidsboende”?

Så småningom håller vi på att bli av med det förlegade ordet sommargäst, ett ord som torde härstamma från den tiden då stadsborna om sommaren var hyresgäster i skärgården. Numera vistas många av oss på fritidsorten också på hösten, vintern och våren. Det flesta är inte heller hyresgäster utan äger huset de bor i.

I samband med årets nummer av INIÖiten blev jag tillfrågad om hur man böjer ordet deltidsboende. Enligt språkexpertisen är det inte mera komplicerat än så här: en deltidsboende, den deltidsboende (omskrivning rekommenderas), flera deltidsboende, de deltidsboende. Alltså deltidsboende allt igenom! Samma sak gäller förstås ordet fritidsboende.

Om man däremot inte avser personer utan själva boendeformen, så talar man givetvis om deltidsboendet.

På finska har osavuosiasukas börjat slå rot. Osa-aika-asukas används också, såsom även vapaa-ajan asukas (trots de förfulande bindestrecken).

Ralf Nyman