Iniö deltidsboende rf

Medlemsbrev i mars 2012

Bästa föreningsmedlem!

Iniö deltidsboende kommer nu på sommaren att ha en utställning i Snäckan med gamla bruksföremål. Utställningen pågår mellan lördagen den 7 juli och fredagen den 20 juli.

Totalrenovering av hamnen i Norrby påbörjas inom kort. Bryggorna ska förnyas och verksamheten i hamnen utökas. Bl.a. ska en byggnad med bastu uppföras och i hamnen ska även finnas en mindre badstrandstrand.  Föreningen bevakar planeringen och har kommit med ett utlåtande där vissa förbättringar föreslås.  Ansvarperson för hamngruppen är Heidi Paatero.

Tom Grankull kommer att sluta som föreståndare för Iniö lanthandel i medlet av april. Länge var buti­kens fortsatta öde höljt i dunkel och diskussionen gick livlig t.o.m. i pressen, men nu finns det ett par från Tammerfors som har lovat ta över. Tom Grankull skall fortsätta som tidigare på Leonella. Också bankverksamheten var hotad i och med att Nordea lägger ner sitt kontor. Nagu Andelsbank kommer att bedriva bank­verksamhet på kommunalhuset några timmar i veckan. Åsa Knuts på områdeskontoret skall ansvara för verk­samheten.

Förra sommaren var kyrkan s.g.s. fullsatt när Niklas Winter (deltidsboende på Kolko) musicerade tillsammans med Severi Pyysalo. Vår förening ansvarade för de praktiska arrangemangen i samarbete med Korpo Sea Jazz. Också den här sommaren kommer vi att vara med om att ordna en konsert den 26 juli kl.18.00  i serien “Niklas Winter and his friends“, den här gången med Aleksi Tuomarila på keyboard. Vi har också lovat hjälpa Iniö Folk bl.a. i deras marknadsföring.

Det här året har vi tyvärr inte möjlighet att ge ut tidningen INIÖiten. Det beror på att föreningens ekonomi inte klarar av en utgift på 600 euro för tryckning vartill tillkommer postkostnaderna. Däremot kommer vi att aktivt uppdatera hemsidorna, så klicka dig gärna tidvis till adressen www.iniö.nu. Hör också av dig till styrelsen om du har verksamhetsidéer, inio.nu@gmail.com. Om du vill vara med på föreningens e-postlista, kan du också meddela din adress. Var också vänlig och meddela om du byter hemadress.

Avfallshanteringen i Pargas stad kommer att omorganiseras. Det ser ut som om man i Iniö fortsätter såsom tidigare medan fastigheterna på de stora holmarna i de övriga tidigare skärgårdskommunerna kommer att få egna uppsamlingkärl. Alternativt kan några fastigheter ha ett gemensamt kärl (“kimpparoskisar”) och ägarna kan sinsemellan komma överens om hur man fördelar kostnaderna. Visst är det för många praktiskt med centrala kärl men eftersom vi deltidsboende betalar nästan samma årsavgift som de fast bosatta betyder det att vi bekostar bl.a. båt- och ringvägsturisternas sophantering.

Kommunreformen är en het potatis i vårt land. Enligt den karta som har getts ut av regeringen skall man utreda en sammanslagning av Pargas och Kimitoön. Man har även föreslagit att Raseborg skulle ingå i den nya kommunen. Stadsdirektör Folke Öhman har kommenterat sammanslagningen i sin blogg på stadens hemsida www.pargas.fi.  Förhoppningsvis leder inte namnvalet till “blod, svett och tårar”, såsom senast var fallet.

Iniö Marthaförening har gett ut en historik skriven av vår förenings medlemssekreterare Maria Ekqvist. Boken kan beställas av Lola.

Så vill vi påminna om sotningen. Hus som inte är bebodda året runt bör sotas minst vart tredje kalenderår. Den lokala sotaren Rauno Aaltonen når du per telefon 0400 72 00 51. Det lönar sig att komma överens med några grannar innan man kontaktar sotaren.

Du kan betala medlemsavgiften som är 10 euro för familjens/fritidsbostadens första medlem och 1 euro för familjemedlemmarna. Om du är nöjd med verksamheten, hoppas vi att du bland dina grannar och vänner rekryterar nya medlemmar. Föreningens kontonummer är Nordea 227018-120724, IBAN FI69 2270 1800 1207 24  BIC NDEAFIHH. Förfallodag är  den 5  april.

I hopp om en trevlig vår,
Styrelsen