Iniö deltidsboende rf

Medlemsbrev/mars 2013

MEDLEMSBREV/MARS 2013

HÄNT UNDER DET GÅNGNA ÅRET

Utställningen med gamla bruksföremål i Snäckan var föreningens främsta satsning 2012 och den blev en stor framgång. Under två veckor besöktes utställningen av ca 550 personer. Elisabeth Dahla, Theresia Björklund och Ragnvald Davidsson hade samlat ihop föremålen som lagts fram av Virve Nyman och Pi Sarpaneva. Maria Ekqvist bidrog med sin sakkunskap och goda råd. Teman som Fiske och jakt, Husgeråd och matlagning samt Kvinnors och mäns hantverk presenterades med informativa texter. Utställningsbesökarna fick gissa sig till vad tio gamla föremål hade använts till. Vi fick också se föremålen i bruk. På temat “Från ull till socka” fick vi se Iniökvinnor karda och spinna ull och sticka vackert mönstrade ullsockor. På Männens dag såg vi en film om vinternotfiske från 1960-talet, då man ännu hade hästar till hjälp på isen. Filmen kommenterades sakkunnigt av Ragnvald Davidsson och Gunnar Björklund. Iniöprästen Erik August Göranssons fotografier från Norrby från 1900-talets första år väckte också stort intresse. De utställdes av Göranssons släkting Matti Kinnunen. Utställningen avslutades den 22.7 med Wermdö Durspelares gästuppträdande.

Föreningen var också i år medarrangör i en konsert som ingick i Korpo Sea Jazz. Konserten hölls i Iniö kyrka med gitarristen Niklas Winter och pianisten Aleksi Tuomarila.

Föreningen har under det gångna året aktivt följt upp reparationerna av Norrby hamn och gett sina synpunkter på hamnplanerna bl.a. i två utlåtanden (se föreningens hemsida). Byggnadsarbetena i hamnen började i juni 2012 och de nya pontonbryggorna installerades redan till midsommar. Arbetet väntas vara klart sommaren 2013. Föreningen har poängterat att angöringen vid bryggorna bör göras lättare med rejäla pollare. För rörelsehämmade bör det finnas några ilandstigningsplatser med stödhandtag. Föreningen anser det vara en stor brist att det inte kommer att finnas något väntrum eller ens ett regnskydd vid förbindelsebåtsbryggan. Den nya servicebyggnaden inrymmer bara bastu, tvättstuga och toalett. Föreningen följer också i fortsättningen med hamnbygget och försöker medverka till att hamnen blir tillgänglig och bekväm att använda för alla.

Ralf Nyman har representerat föreningen i Pargas stads deltidsboendekommitté. År 2013 är Birgitta Jalander vår representant. Kommittén. ordnade senaste sommar ett deltidsboendeforum i Houtskär. Där behandlades bl.a. avfallsvatten, avfall (roskisar) och förtur på färjor. Till årets deltidsboende utsågs skärgårdsdoktorn Janne Castrén, som är deltidsboende i Iniö.

Vid årsskiftet hade Iniö deltidsboende 364 medlemmar. Ett flertal nya medlemmar har anslutit sig under vårens och sommarens lopp. Välkomna med i verksamheten med nya idéer och friska vindar.

AKTUELLT

Fartygstrafiken

Offerttävlingen vad beträffar den interna trafiken i Iniöarkipelagen vanns av J S Ferryway. Rederiet har satt in fartyget m/s Satava, som förlängts med ca 10 meter. På det södra området inklusive NV Houtskär trafikerar m/s Karolina, ett fartyg som är känt från tidigare år i regionens sjötrafik. Det nya i tidtabellsfrågan är att Satava skall hinna sköta det som Jurmo II och Åke Björklund har skött d.v.s. Själö–Kvarnholm–Åselholm–Kolko–Perkala. Vår förenings styrelse har aktivt följt med hur tidtabellerna planerats. Då Satavas rutt blir lång är det en stor utmaning att erbjuda alla holmar fungerande servicenivå. I skrivande stund är ännu inte Satavas och Karolinas sommartidtabeller fastslagna, men när de publiceras kommer de att finnas på vår hemsida (under rubriken Länkar). Auroras tidtabell är oförändrad i vår. Vi hoppas att sommartidtabellen skall innehålla den ifjol nyinsatta turen på söndagsförmiddagar kl. 9.30 från Kannvik och kl. 10.10 från Heponiemi.

Lanthandeln

Lanthandeln har övertagits av Herric Ramberg som bl.a. bedriver samma slags butiksverksamhet i Kyrkslätt och Porkala. Handeln fortsätter som livsmedelsbutik, men K-kedjan byts till Wihuri/Tuko. Således ersätts Pirkka-produkterna med bl.a. Rainbow. Meningen är att lättare byggmaterial (typ altanbräder) ska finnas på lager och att mera komplicerade varor förmedlas. Ramberg kommer att sträva till att få bränsleförsäljningen i gång till midsommaren, men mycket beror på myndighetsbeslut som har att göra med de skärpta bestämmelserna om förvaring av bränsle. Stängningstiden kommer att skjutas fram till kl. 19–20 och lanthandeln skall vara öppen sex dagar i veckan. Satu Oksanen kommer att fungera som butiks- och platsansvarig. Agneta fortsätter i butiken som tidigare. Ramberg har signalerat till staden att han vill ha helhetsansvar över hamnverksamheten. I tankarna finns även ett litet kafé invid butiken.

FÖRENINGENS VERKSAMHET 2013

Renoveringskurs

Tisdagen den 9 juli och onsdagen den 17 juli kl. 10–14 anordnar föreningen i Snäckan en kurs i renovering av fönster. Aleksis Carlander går igenom hur man tar bort gammal färg, beslag och glas. Därefter lär vi oss hur man slipar, grundar och målar bågarna och hur man sätter i nytt glas. Målningen sker med linoljefärg. Meningen är att deltagarna själva får öva sig. Man kan, men behöver inte, ta med sig ett eget fönster. Klockan 14.00 ställer renoveringsexpert Jussi Pentinmikko upp med att svara på allmänna frågor om renovering.

Konserter i kyrkan

Två konserter planeras i kyrkan. Niklas Winter (gitarr), deltidsboende på Kolko, uppträder traditionsenligt med en annan musiker preliminärt den 10 juli. Cellisten Paavo Lötjönen (från Apocalyptica), deltidsboende på Jumo, har även lovat ställa upp men datum är ännu inte fastslaget. Närmare information presenteras i följande medlemsutskick och på föreningens hemsida.

Föreningens stadgeenliga årsmöte

Årsmötet hålls i Snäckan tisdagen den 16 juli klockan 12.00.

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften för år 2013 är 12 euro för familjens/stugans första medlem och 1 euro för familjemedlemmar. Ju fler medlemmar föreningen har, desto större är vårt inflytande. Föreningens konto är Nordea 227018-120724 (IBAN FI69 2270 1800 1207 24 BIC NDEAFIHH) Var vänlig och betala medlemsavgiften före den 15.4. Nämn vänligen såväl ditt eget som familjemedlemmarnas namn i informationsrutan.

Information till medlemmarna

En av föreningens viktigaste uppgifter är att förmedla aktuell information. Detta sker genom två årliga medlemsutskick, anslagstavlorna i Norrby och på Keistiö, föreningens hemsida och e-postlistan.

Kontaktuppgifter

Föreningens hemsida: www.iniö.nu
Stadens Iniöhemsida. www.inio.fi
e-postadress: inio.nu@gmail.com
Föreningens e-post får du genom att anmäla dig till utdelningslistan. Kontakta inio.nu@gmail.com.
snigelpostadress: c/o Ralf Nyman, Simonsbergsgränden 1 A 4, 01300 Vanda
Telefon: 0400 703 879/+358 400 703 879
Föreningens anslagstavlor finns vid butikerna i Norrby och på Keistiö.