Iniö deltidsboende rf

Husbehovsfiske

Enligt lagen har alla fastighetsägare rätt till husbehovsfiske, även med nät.  Saken blir komplicerad i och med att de olika byarnas delägarlag (tidigare fiskelag) kan  besluta på olika sätt om fiskerätten.Antingen förvaltar var och en med mantalsenlig fiskerätt ett område eller så är fiskevattnet gemensamt för alla byns invånare. I det förra fallet finns det också vattenområden där alla fastighetsägare får fiska. Byns delägarlag har även rätt att uppbära en årsavgift av de deltidsboende som utnyttjar
fiskerätten. Delägarlaget sammanträder årligen och kan ändra på bestämmelserna.

Om rätten till fiske i säljarens vatten finns antecknad i köpebrevet, har man ofta avgifts fri fiskerätt och nätens antal bestäms av mantalsandelen. Ortsbefolkningen och de som har bott en lång tid i skärgården brukar känna till vid vilka stränder  fiske är tillåtet. 

Man skall givetvis inte lägga ut sina bragder strax invid någon annans stuga eller brygga. Om oklarhet råder kan man kontakta följande personer:
Norrby: Jonny Nabbas
Söderby: Åke Strandfelt
Jumo: Trygve Karlsson
Kolko: Hannu Hilke
Keistiö: Vidar Knuts
Åselholm: Ann-Maj Söderlund
Nåtö: Lilian Lundell

Anvisningen är skriven i samråd med Hannu Hilke.