Iniö deltidsboende rf

INIÖiten sommaren 2013

Bästa föreningsmedlem

Sommarens program i Iniö kommer att vara digert. Om föreningens fönsterrenoveringskurs och därtill hörande frågetimme om renovering i högsta allmänhet kan ni läsa om i bifogade presentation.

Den 13 juli kl. 11–13 ordnar Pargas stad ett Fritidsboendeforum med representanter för stadens ledning och de övriga kommundelarna. Därefter marthornas lunch på församlingshemmet.

Den 14 juli kl. 15.30 uppträder Borgånejdens spelmansklubb i Snäckan. Konserten ordnas i samarbete med vår förening och Houtskärsbor. Fritt inträde.

Stadgeenligt årsmöte ordnas i Snäckan, Norrby 16.7.2013 kl. 10.00. Bokföringen finns till påseende fr.o.m. kl. 9.30. Samma dag kl. 11–15 har Räddningsverket en uppvisning om bl.a. brandsäkerhet och åtgärder vid akuta sjukdomsfall. När programmets detaljer är klara, kommer information att sättas upp på föreningens anslagstavlor i Norrby och på Keistiö. Alla med!

Mera musik blir det i kyrkan 10.7 kl. 18 med Niklas Winter och Sergio Marcado som spelar bossa nova.
Iniö Folks program det sista veckoslutet i juli är igen digert. I år uppträder Maria Kalaniemi, Marianne Maans, Riddo Ridberg/Folkrörelsen, Lilli Sukula-Lindblom, Iniö Folk Colours, Tre Meloes, Tapani Heinonen, Komo Kotiranta & Bruunin jengi samt Rolf Schwarz. Också om det här evenemanget kommer det att finnas information på anslagstavlorna.

Norrby hamn börjar vara färdigt utbyggd. I det här skedet kan vi inte mera inverka på helheten men vill påpeka att där ännu saknas landstigningsställningar (bl.a. räcken) för rörelseförhindrade. Framtiden får utvisa hur hamnen med den stora bastubyggnaden kommer att fungera och eventuellt locka turister.
Styrelsen har med intresse följt med turbulensen kring m/s Satavas turlistor. Som förening vill vi inte ta ställning till de enskilda turerna eftersom det finns intressekonflikter mellan medlemmar som bor på olika holmar. Däremot har vi erfarit, att det lönar sig att vara i kontakt med rederiet både som privatperson och som representant för exempelvis ett delägarlag eller byalag.

I augusti kommer Iniönämnden (tidigare närservicenämnden) att träffa representanter för vår förening för att diskutera det väl behövliga samarbetet. Kom gärna med idéer: inio.nu@gmail.com / 0400 703 879.
Händelsekalendern finns på anslagstavlorna i Norrby och på Keistiö samt på vår hemsida www.iniö.nu

Styrelsen önskar alla en fin sommar.