Iniö deltidsboende rf

Korpo–Houtskär–Iniö Försäkringsförening

Försäkringsföreningen beviljar föreningens medlemmar en tio procents rabatt på alla frivilliga (inte lagstadgade) försäkringar.