Reseberättelse från rundtur 24.7.2013

På Iniö deltidsboendes årsmöte av den 16.7.2013 beslöts att föreningen ordnar en rundtur med m/s Satava till Iniö-arkipelagen. I egenskap av idékläckare åtog jag mej att sköta de praktiska arrangemangen, vara reseledare och guide. Föreningen hade under färden sitt konstituerande styrelsemöte.

Idén med rundturen kom när vi under våren fick komma med utlåtande om Satavas sommartidtabell speciellt vad beträffar lö-sö. Här gick intressena isär. För att bättre bli bekant med problematiken – långa avstånd och bara ett fartyg – gjorde styrelsen tillsammans med föreningens medlemmar denna utfärd.

Start kl. 11 från Norrby till Perkal. Vi kom iväg 15 minuter försenade för att vi måste invänta en bil som blev på fel sida om Skagsfärjan. Bilen skulle med Satava till Perkala. Väl ute på fjärden kunde vi konstatera att vädret var på vår sida. Fjärden låg spegelblank efter 5 dagar av hård NNV-blåst.Tillbaka i Norrby var vi kl. 12.15. Där steg de återstående förväntansfulla resenärerna ombord. Totalt blev vi drygt 20 deltagare.

Via Jumo styrdes kosan mot Åselholm. Vi hade turen att få fortsätta via Kvarnholm (post och tidningar) och vidare till Själö där plats hade bokats för en bil. Vi fick inte boka någon rundtur utan hängde med dit fartyget styrde kosan och det blev alla bryggor! Tillbaka i Ås var vi kl. 14.30. Då avhämtade Åselholmare sina beställda handelsvaror. Om inte Själö hade beställts hade vi gjort en 1-timmes promenad på Åselholm. Någonting för framtiden? Returen från Ås gick via Kolko där Ralf steg av och till Kannvik där jag lämnade det trevliga ressällskapet. Fartyget återvände sedan till Norrby där färden slutade efter 4 timmars (5 timmar för en del) seglats.

Resenärerna gav mycket positiv feedback så resan ordnas kanske igen nästa år dock utan styrelsemöte och med mera guidning.

Under färden fick passagerarna möjlighet att studera grundkartan över Iniö, köpa postkort och INIÖiter. Tyvärr fick vi inte några nya medlemmar vid detta tillfälle men nog god PR.

Ekenäs, den 28.7.2013
Hans Mecklin
(IDB-sekreterare, guide, reseledare)