Iniö deltidsboende rf

Medlemsbrev/mars 2014

Vinterns stormar har gjort livet svårt i skärgården med strömavbrott som följd. Jullovet regnade bort. I skrivande stund är marken här i södra Finland ännu nästan bar och istäcket är farligt tunt till förtret för dem, som har sina stugor på holmar.

Det gångna året för vår förening kännetecknades av diger sommarverksamhet med bl.a. Deltidsboendeforum, räddningsverkets dag, fönsterrenoveringskurs och utfärd med m/s Satava inom Iniö-arkipelagen, allt inom juli månad.

Vid årsmötet valdes Juha Rekola till ny ordförande. Ralf Nyman bad om befrielse från uppdraget efter många år i ledningen. Föreningen riktar ett stort tack till Ralf för aktiv ”tjänst”.

Tidtabellsfrågor för Satava har sysselsatt styrelsen, som inte har kommit överens om en enhetlig linje då våra medlemmar på olika holmar har divergerande intressen vad beträffar färjeförbindelser. Ett (1) förbindelsefartyg kan helt enkelt inte serva ändamålsenligt en så vidsträckt skärgård ; Norrby-Kolko-Jumo Kannvik-Jumo G-Åselholm-Kvarnholm-Själö-Perkala.

Keistiö handel upphörde med sin verksamhet 31 december. Bussturen från Åbo vardagar kl. 10.30 körs inte under vårterminen. Befolkningen i Iniö har minskat p.g.a. flere dödsfall och utflyttning. Iniö-nämnden har önskat ett möte med vår förening för att diskutera ”Hur få fler invånare?” På plussidan noteras bl.a. att Åbos lucia var en Iniö-flicka.

Vår förening har beslutat ordna en konstutställning i sommar under vecka 29. Samma veckas onsdag (16.7) håller föreningen sitt årsmöte i Snäckan, Norrby. Utställningskommittén består av Ralf och Virve Nyman samt Hans och Ulla Mecklin, som gärna tar emot idéer och föremål till begivenheten. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida www.inio.nu.

Fr.o.m. hösten har föreningen också en Facebooksida, som medlemmarna kan läsa även utan att behöva själv vara med på Facebook. https://www.facebook.com/InioDeltidsboende

Medlemsavgiften för första person är 12 € och för övriga familjemedlemmar 1 €. Vi ber att ni betalar medlemsavgiften till vårt konto FI69 2270 1800 1207 24 inom mars månad. Uppge namnen på alla betalande. För nya medlemmar hittas blankett för anslutning på vår hemsida.

Styrelsen i mars 2014