Iniö deltidsboende rf

Medlemsbrev/mars 2015

Det ville inte bli vinter i år. I början på mars har vi en riktig värmebölja och våren kommer med stormsteg. Kalla vintrar och bärande is ser ut att vara ett minne blott i vår västra skärgård.

Vår förenings stora satsning år 2014 var konstutställningen Inspirerad av Iniö, som hölls i Snäckan en vecka i juli. På utställningen fanns ett brett utbud arbeten av av konstnärer med anknytning till Iniö. Utställningen besöktes av ca 300 personer. I juli hölls också en akvarellkurs och en kurs i fönsterrenovering. Föreningen var därtill med om att arrangera musikerna Paavo Lötjönens och Tipe Johnsons konsert på Heimgård.
Vid årsmöet i juli valdes Heidi Paatero till ordförande. Övriga medlemmar i styrelsen är Pyre Wichmann (viceordf), Hans Mecklin (sekr), Maria Ekqvist (medlemssekr), Birgitta Jalander, Pirjo Heinonen (kassör), Ralf Nyman (infoansvar).
I slutet av augusti hölls ett länge planerat möte mellan föreningens styrelse och Iniönämnden. Aktuella frågor om befolkningsutveckling, service, trafik och möjligheter att utveckla lokal företagsverksamhet (t.ex. stuggårdskarlar) togs upp. Samarbetet med Iniönämnden fortsätter efter en god början.
Förbindelsebåtarnas turer och tidtabeller är en fråga, där många intressen går isär. Styrelsen får fortgående information från NTM-centralen och M/S Satavas rederi och kan påverka i frågor som är av gemensamt intresse för våra medlemmar.
På det här årets sommarprogram står bl.a. en utfärd på M/S Satavas rutt till den yttre skärgården, renoveringskurs med temat ”Användning av tjära och linolja” Årsmötet hålls i juli. Vår tidning INIÖiten utkommer i början på juni. Mer information hemsidan www.inio.nu och på www.facebook.com/InioDeltidsboende samt på Iniö Info tavlan i Norrby och på föreningens tavla i Keistiö.

Medlemsavgiften år 2015 är 14 € för hushållets första person och 1 € för övriga familjemedlemmar. Vänligen betala avgiften senast den 30.4.2015 Se bifogade betalningsanvisningar. Vi ber också att du uppdaterar dina medlemsuppgifter, om de har förändrats.

Vi kommer att övergå allt mer till elektronisk information. Om du vill ha medlemsbreven och annan information i fortsättningen per e-post, var vänlig och meddela din e-post adress till inio.nu@gmail.com. Kom också gärna med önskemål till föreningen.

Styrelsen i mars 2015