Iniö deltidsboende rf

Medlemsbrev/mars 2016

Det blev en kort vinter i år igen och våren kommer redan med stormsteg. Det här brevet är en kort översikt över vad som hänt och vad som är aktuellt i vår förening just nu. Vi förbereder oss redan för sommarsäsongen.

Vår förening hade ett aktivt år 2015 och medlemmarnas uppslutning vid de olika evenemangen i somras var god. Vår tidning INIÖiten utkom i juni och väckte så stort intresse, att upplagan tog slut före hösten. å mötet med Iniönämnden i september dyftades bl.a. trafikfrågor (bristen på parkeringsplatser, förkörsrätten från Satava till Aura och användningen av Jumo Gamla-brygga). Frågan om Jumo G är nu löst och Satava anlöper bryggan igen. ommunikationsministeriet har i början av det här året tagit upp frågan om skärgårdstrafikens avgifter. Man vill avgiftsbelägga den offentligt finansierade trafiken och komplettera den med marknadsbaserade transporttjänster. Saken har dyftats livligt i offentligheten. Vår förening bevakar frågan aktivt.

Pargas stads byggnadsordning skall revideras, det gäller i synnerhet byggnads-rätten för fritidsboende. Vi har informerat våra medlemmar per e-post och på vår hemsida om de nya förslagen och om möjligheterna att göra anmärkningar.

I årets sommarprogram kommer vi att ha en spelmanskonsert, filmförevisning och en guidad utfärd till Keistiö. Vi planerar att ha Stefan Bremers fotoutställningen Himmel och Hav i Snäckan. Årsmötet hålls i juli. Närmare om programmet i INIÖiten, som utkommer i början på juni. Mer information kommer också att finnas på hemsidan www.inio.nu och på www.facebook.com/InioDeltidsboende samt på Iniö Info-tavlan i Norrby och på föreningens tavlor i Keistiö och Jumo bystrand.

Medlemsavgiften år 2016 är 14 € för hushållets första person och 1 € för övriga familjemedlemmar. Vänligen betala avgiften senast den 30.4.2016. Se bifogade betalningsanvisningar. Vi ber också att du uppdaterar dina medlemsuppgifter, om de har ändrats. Aktuella meddelanden skickar vi främst per e-post. Om du vill vara med på föreningens e-postlista var vänlig och uppge din e-postadress till inio.nu@gmail.com. Se också till att meddela om din e-postadress har förändrats.

Styrelsen, i slutet på mars 2016