Iniön osavuosiasukkaat ry

Polta nuotio turvallisesti

Nuotion lisäsi avotuleksi lasketaan sellainen tuli, josta se voi päästä irti joko maapohjan kautta tai kipinöiden vuoksi. Mm. kertakäyttögrillit lasketaan avotuleksi, samoin helposti kaatuvat grillirakennelmat.

Metsäpalovaroituksen vallitessa avotulen tekeminen on rangaistava teko (Pelastuslaki 6§). Avotulen sytyttäjä on vastuussa mahdollisista seuraamuksista. Vaikka ei olisi metsäpalovaroitusta on noudatettava tarkkaa harkintaa ja huomioitava maasto. Jos havaitsee, että joku on rikkonut tätä määräystä vastaan, asiasta voi ilmoittaa 112:een, josta otetaan yhteyttä paikalliseen paloviranomaiseen ja sieltä tarvittaessa poliisiin.

Tuulen suuntaan on kiinnitettävä huomiota, eikä nuotiota yleensä tule sytyttää, jos tuulee mereltä päin kohti saaren sisäosia. Sammutusvälineistö tulee olla nuotion lähellä, käytännössä usein saaristo-olosuhteissa vesiämpäri. Luonnollisestikaan nuotiota ei saa jättää valvomatta.

Avotulta ei saa sytyttää ilman maanomistajan lupaa. Nuotiota ei saa sytyttää, jos siitä aiheutuu haittaa naapureille.

Nuotiota ei tule sytyttää kalliolle, koska tämä aiheuttaa sileää kallionpintaa rumentavia halkeamia.