Iniön osavuosiasukkaat ry

Hallituksen kokous 18.7.2016

Protokoll 3 / 2016

fört vid föreningens styrelsemöte måndagen den 18 juli 2016 i Snäckan, Norrby, Iniö
Närvarande: Heidi Paatero (ordf), Birgitta Jalander, Hans Mecklin (sekr), Pyre Wichmann

§1. Ordf Heidi öppnade mötet kl. 17.48 och konstaterade att det är beslutfört

§2. Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
viceordförande Pyre Wichmann
sekreterare Hans Mecklin
medlemssekreterare Maria Ekqvist
kassör utom styrelsen Pirjo Heinonen
IT-ansvarig utom styrelsen Ralf Nyman

§3. Iniönämndens utvecklingsseminarium hålls måndagen den 26 september i form av en Picknick-kryssning med Vikingline från Åbo på morgonen med retur i Åbo samma kväll. Inbjudan har kommit till bl.a. IDB. I priset 40 € ingår kryssning med måltider. Styrelsen utsåg Heidi till vår representant på seminariekryssningen.

§4. Mötet avslutades kl. 17.55