Iniö deltidsboende rf

Förnyad byggnadsordning

Pargas stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 20.9.2016 en revidering av byggnadsordningen för Pargas stad. Punkterna 13, 15.3, 23, 24, 27.4. har ändrats. Fullmäktige beslöt att bestämmelserna i § 7 i byggnadsordningen för Pargas stad godkänd av stadsfullmäktige 6.11.2001 ska följas beträffande delgeneralplanerna för Lemlax, Våno-Mielisholm och Stormälö-Lillmälö.

Byggnadsordningen trädde er i kraft 12.11.2016 och finns här.