Iniön osavuosiasukkaat ry

Uusi rakennusjärjestys

Paraisten kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 20.9.2016 Paraisten kaupungin uudistetun rakennusjärjestyksen. Rakennusjärjestyksestä on muutettu kohdat 13, 15.3, 23, 24 ja 27.4. Valtuusto päätti, että osayleiskaavojen Lemlahti, Våno-Mielisholm ja Stormälö-Lillmälö osalta noudatetaan kaupunginvaltuuston 6.11.2001 hyväksymän Paraisten kaupungin rakennusjärjestyksen 7 §:n määräyksiä.

Rakennusjärjestys tuli voimaan 12.11.2016 ja on tässä.