Iniö deltidsboende rf

Medlemsbrev 1/2017

Det här brevet skickas per e-post till alla de medlemmar, som uppgett sin e-postadress. Övriga medlemmar får brevet som vanlig brevpost.

Året 2016 var händelserikt i vår förening. Sommarens stora satsning var Stefan Bremers fotoutställning ”Himmel och Hav”, som var öppen i Snäckan två veckor i juli. Utställningen samt en spelmanskonsert och filmförevisningen ”Över fjärden är himlen hög” lockade nästan 600 besökare.

Skärgårdstrafiken var höstens stora samtalsämne. Kommunikationsministeriet kom i november med ett förslag till avgifter på förbindelsefartygen. Vår förening var en av dem man begärde utlåtande av. Vi tog kraftigt ställning emot införandet av avgifter. Förslaget väckte över lag ett så kompakt motstånd, att ministeriet i februari i år till slut meddelade, att avgifter tillsvidare inte införs.

Pargas stads reviderade byggnadsordning trädde i kraft i november i fjol. Byggnadsrätten för fritidsbostäder har preciserats och innebär i många fall också en utökning av den totala byggnadsytan på en byggplats. Mer på vår hemsida www.inio.fi.

I sommar minns vi i ord och toner vår i vintras avlidne hedersordförande Ragnvald Davidsson i Iniö kyrka den 11 juli. Årsmötet hålls den 18 juli i Snäckan. Efter mötet en guidad rundvandring genom Norrby. Mer om programmet i vår tidning INIÖiten, som utkommer i början på juni. Ytterligare information kommer också att finnas på vår hemsida www.inio.nu och på www.facebook.com/InioDeltidsboende samt på Iniö Info – tavlan i Norrby och på föreningens tavlor i Jumo bystrand och i Keistiö.

Medlemsavgiften år 2017 är 18 € för hushållets första person och 1 € för övriga familjemedlemmar. Vänligen betala avgiften senast den 30.4.2017. Se bifogade betalningsanvisningar. Vi ber också att du uppdaterar dina
medlemsuppgifter, om de har ändrats.

Aktuella meddelanden skickar vi främst per e-post. Om du vill vara med på föreningens e-postlista var vänlig och uppge din e-postadress till inio.nu@gmail.com. Se också till att meddela om din e-postadress har förändrats.

Styrelsen, i slutet på mars 2017