Iniön osavuosiasukkaat ry

Hallituksen kokous 18.7.2017

Protokoll 2 / 2017

fört vid föreningens styrelsemöte tisdagen den 18.7.2017
Närvarande: Heidi Paatero, Hans Mecklin, Birgitta Jalander, Pyre Wichmann, Anitta Pentinmikko

1. Ordförande Heidi öppnade mötet kl. 15.40 och konstaterade att det var beslutfört.

2. Styrelsen konstituerade sig enligt följande: viceordförande Pyre Wichmann, sekreterare Hans Mecklin, kassör utom styrelsen Pirjo Heinonen, IT-ansvarig utom styrelsen Ralf Nyman. Medlemssekreterare utses senare.

3. Mötet avslutades kl. 15.45