Iniö deltidsboende rf

Medlemsbrev 1/2018

Våren går fram med långa kliv. Snart är det sommar och en livlig tid i vår förenings verksamhet. Här en kort information inför sommaren.

Årsmötet hålls torsdagen den 12.7.2018 kl. 15.00 på Ungdomslokalen Heimgård i Söderby. Därefter guidad vandring genom Söderby.

Vår tidning INIÖiten utkommer i början av juni och temat är Iniös framtid. Tidningen skickas till den ordinarie postadress, som familjens första medlem uppgett.

Mer i tidningen om aktuella frågor och sommarens händelser. Vi ordnar bl.a. en spelamanskonsert i Snäckan och en gitarrkonsert i Iniö kyrka. Ytterligare information om sommarens program kommer att finnas på Info-tavlan i Norrby och på föreningens tavlor i Jumo bystrand och i Keistiö. Se också vår hemsida www.inio.nuoch www.facebook.com/InioDeltidsboende.

Medlemsavgiften år 2018 är 18 € för hushållets första person och 1 € för övriga familjemedlemmar. Vänligen betala avgiften senast den 14.5.2018 på föreningens konto Nordea FI69 2270 1800 1207 24, BIC-kod NDEAFI HH. Utomlands bosatta medlemmar (och även andra) kan under sommarens lopp också betala sin medlemsavgift kontant (i euron) på Nagu Andelsbanks filialkontor i Iniö, Iniövägen 590, öppet onsdagar kl. 11-14.

Vi kommer att allt mer övergå till att informera våra medlemmar per e-post.Meddelanden om aktuella frågor skickar vi redan nu vid behov till dem som uppgett sin e-post. Om du vill vara med på föreningens e-postlista var vänlig och uppge din e-postadress till inio.nu@gmail.com. Adressförändringar mm. samt gärna också kommentarer och önskemål om föreningens verksamhet kan göras på bifogade blankett.

Styrelsen, i april2018​​                            ​