Iniö deltidsboende rf

Avloppslagens deadline närmar sig

Enligt den nya avloppslagen har de fastigheter där husen är belägna närmare strandlinjen än 100 meter tid till 31.10.2019 att vidta behövliga åtgärder. De olika kommunerna kan ha från varandra avvikande direktiv. Här hittar du Pargas anvisningar. Apeciellt intressant är dokumentet Avloppsråd 2018 A5 4s.pdf. Ansvarig tjänsteman är Petri Huovila.