Iniö deltidsboende rf

Den nya lagen om rening av avlppsvatten har trätt i kraft

Enligt den nya avloppslagen har de fastigheter där husen är belägna närmare strandlinjen än 100 meter skyldiga att  vidta behövliga åtgärder. De olika kommunerna kan ha från varandra avvikande direktiv. Här hittar du Pargas anvisningar. Apeciellt intressant är dokumentet Avloppsråd 2018 A5 4s.pdf. Ansvarig tjänsteman är Petri Huovila.