Iniön osavuosiasukkaat ry

Styrelsemöte 14.11.2018

Protokoll 3 / 2018

fört vid föreningens styrelsemöte onsdagen den 14.11.2018 i Arbis, Dagmarsgatan 3, Helsingfors.
Närvarande: Heidi Paatero, Hans Mecklin, Elisabeth Dahla, Birgitta Jalander, Anitta Pentinmikko, Arja Piispa,

1. Ordförande Heidi öppnade mötet kl. 18.15 och konstaterade att det var beslutfört.

2. Anmälningsärenden: Birgitta deltog i juni i Deltidsboendekommitténs möte i Pargas. Där fick hon på begäran bl.a. en lista på vad staden ger för fastighetsskattepengarna.

3. Utvärdering av sommarens program:
-Spelmanskonserten lämpar sig bra som inledning på Marthornas matdag. Nästa
sommar ordnas konserten enligt samma koncept den 13 juli.
-Söderby vandringen lyckades bra och följs upp av en Kolkovandring nästa
sommar
-Den guidade vandringen på gravgården var synnerligen uppskattad. Vår
kunniga guide Inga-Lill Björklund hade så mycket att berätta att vi hann med bara halva gravgården. Del 2 med andra halvan ordnas inkommande sommar.
-Simon Carlander konsert lockade glädjande många åhörare bl.a. för att den ordnades som en fortsättning på gravgårdsvandringen.
-Aleksis Carlanders målarkurs på Gloholm samlade inte många deltagare.

4. INIÖiten 2018: Lanthandeln är inte bra försäljningsställe då tidningarna där hade en så undanskymd placering bland gratisreklamblad. Responsen på tidningen och speciellt dess postningskuvert har varit god. 300 ex trycktes, av vilka vi har kvar några tiotal.

5. Föreningens ekonomi är för tillfället god. Ordf Heidi har numera tillgång till bankkontots nätbankskoder vilket underlättar banktransaktioner och kontroll av betalda (och obetalda) medlemsavgifter. Medlemssituationen genomgicks. Vi har totalt ca 300 medlemmar av vilka 144 är huvudmedlemmar. Påminnelse om obetald medlemsavgift har skickats per e-post till 51 medlemmar (Heidi skött). 14.11 var ännu 38 obetalda, bland dem 10 som inte betalt i fjol heller.
Ny kassör (bokförare) bör sökas till nästa kalenderår då Pirjo undanbett sig uppdraget.

6. INIÖiten 2019 skall utkomma.
Redaktionskommittén utsågs: Anitta (sammankallare), Arja, Heidi, Pirkko, Elisabeth.
Innehåll: 30-årsjubileet skall synas tydligt i vår medlemstidning.
Samma tryckeri som ifjol anlitas.

7. Nästa års program:
-30-årsjubileumsutställning arrangeras med Elisabeth och Hans som dragare. Virve Nyman tillfrågas (Elisabeth frågar). Pengar söks för ändamålet av bl.a. Kulturfonden och Pargas stad (Heidi och Elisabeth sköter)
-medlemsbrev med uppmaning till betalning av medlemsavgift utsänds i mars
-årsmöte med efterföljande byavandring sker i Kolko (Arja kontaktperson). Program bl.a. info om Roger Mattssons rådjursprojekt och ev. besök på Maria Ekqvists hemmuseum
-vandring på gravgården del 2
-intressebevakning bl.a. trafik och fastighetsskatt

8. Föreningens hemsida har fått ampla lovord. Tacken för det går till Ralf Nyman som skött sidorna.

9. Nästa styrelsemöte planeras till tisdagen den 26 februari 2019.

10. Mötet avslutades kl.20.10. Heidi skall ha tack för att hon fixat mötesrum på Arbis.

Vid protokollet: Hans Mecklin