Iniö deltidsboende rf

Postutdelning endast en gång i veckan? Skrivelse och beslut

Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf
8.5.2019

Till Trafik- och kommunikationsverket

Ärende: Begäran om prövning
Referens: Bolaget Postis beslut att begränsa postutdelningen inom vissa postnummerområden i Åbolands skärgård

Bolaget Posti har meddelat att det fr.o.m. den 3.6.2019 kommer att begränsa postutdelningen inom sju postnummerområden i Åbolands skärgård (Rosala, Hitis, Högsåra, Iniö, Utö, Velkua ja Korpoström) till endast en utdelning i veckan. Begränsningen torde beröra alla hushåll på dessa områden.

Posti baserar förändringen på sin rätt att enligt postlagens (614/2017) 18 § göra undantag från den insamlings- och utdelningsfrekvens som lagen föreskriver, i de fall hushållen är belägna på svårtillgängliga skärgårds- eller ödemarksområden. Posti motiverar dessutom sitt beslut med att leveransen av ett enda enskilt brev kan komma att kosta flera hundra euro.

Vi anser att Postis beslut att begränsa postutdelningen inom hela postnummerområden, strider mot lagen. Vår uppfattning är att rätten att begränsa servicen endast gäller enskilda hushåll, som de facto är svårtillgängliga, inte kategoriskt hela postnummerområden. Posti har heller inte i sina motiveringar och beslut beaktat det stora antal fritidsbosatta, som utnyttjar Postis tjänster.

Trafikförhållandena och förbindelserna skiljer sig från varandra inom de ifrågavarande postnummerområdena, men tack vare den skärgårdstrafik som staten upprätthåller, kan dessa områden sällan i sin helhet anses vara svårtillgängliga. Vi tar Iniö som exempel. Iniö är en del av skärgårdsstaden Pargas och ligger i dess nordvästliga hörn. Iniö var en självständig kommun fram till år 2009. Nästan alla fast bosatta lever på fem närbelägna huvudöar och tre öar i den yttre skärgården. Man kommer till Iniö från Gustavs med en landsvägsfärja, som trafikerar 7 – 8 turer på vardagar, några färre turer på veckoslutet. Trafiken mellan tre av huvudöarna sköts av vajerfärjor. Ett förbindelsefartyg sköter trafiken till två av huvudöarna och till de yttre öarna. Resorna på landsvägsfärjan, vajerfärjorna och förbindelsefartyget är avgiftsfria.

De fast bosatta är för tillfället ca 200 personer medan de fritids- och deltidsboendes hushåll är uppskattningsvis ca 600. På de största huvudöarna finns bl.a. kommunens områdeskontor, skola, bibliotek,
hälsostationens mottagning, postkontor, servicehus för äldre, butik, banktjänster, gästhamn, småbåtsslip och båtservice, Bead & Breakfast, restauranger och caféer. Bl.a. stuguthyrning, växtodling och annan
företagsverksamhet finns på övriga bebodda öar.

Att begränsa postutdelningen till endast en gång i veckan för hela postnummerområdet skulle utgöra en katastrof för framförallt de fast bosatta och deras företagsverksamhet. Det skulle också leda till färre
arbetstillfällen. Digitaliseringen till trots är människorna i sitt dagliga liv fortsättningsvis långt beroende av postens traditionella tjänster.

I Iniö är människorna skickliga på att agera och organisera så att saker fungerar. Därmed har också postutdelningen hittills fungerat bra och med rimliga kostnader. Så här löper postgången i Iniö:

  • * Bolaget Posti levererar fem gånger i veckan postnummerområdets post till landsvägsfärjan som går från Gustavs. Kärran med post åker på ca 20 minuter till färjfästet i Iniö där en bil tar emot den och
    för posten till Iniö postkontor – en sträcka på ca 5 km. Resan inkluderar en överfart med vajerfärja.
  • * I postkontoret sorteras posten och förs därefter ut med bil till postlådorna på de tre huvudöarna med landsvägsförbindelse. Man får dagens post ungefär mitt på dagen. Bilens körsträcka är ungefär 30 km. Bolaget Posti betalar kostnaderna för sorteringen och utdelningen.

  • * Postförsändelserna till de yttre öarna och två av huvudöarna färdas med förbindelsefartyget, som kör ut posten vid första möjliga tillfälle, för det mesta samma dag. Extra turer utanför den ordinarie tidtabellen körs inte med tanke på postutdelningen och bolaget Posti debiteras inte för kostnaderna.
  • * Inom Iniö-området finns tillsvidare endast ett hushåll, som på grund av svårtillgänglighet får sina postförsändelser bara en gång i veckan. Försändelserna levereras med enskild båttransport. Bolaget Posti betalar kostnaderna och de utgör inte hundratals euro.

    Vi önskar att Trafik- och Kommunikationsverket tar ovan nämnda synpunkter och beskrivningar av rådande praxis i beaktande, när vår begäran om prövning av bolaget Postis beslut att begränsa postutdelningen i Åbolands skärgård behandlas.

Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf
Heidi Paatero, ordförande
heidi.paatero@gmail.com
tfn 050 594 2362

BESLUT – FÖRSLAGET OM INSKRÄNKNING FÖRKASTADES

Föreningens ordförande författade ovanstående skrivelse. Även ett flertal övriga organisationer och privatpersoner tog kontakt med Posti. Resultatet var att Posti drog tillbaka sitt förslag och postutdelningen fortsätter som tidigare.

https://www.traficom.fi/sv/aktuellt/posti-ska-fortsatta-dela-ut-post-till-de-mest-trafikerade-oarna-i-skargarden-fem-dagar-i