Iniön osavuosiasukkaat ry

Postia vain kerran viikossa? Kirjelmä ja päätös

Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf

                                                                                                             8.5.2019

Liikenne- ja viestintävirastolle

Asia: Valvontapyyntö

Viite: Postin päätös rajoittaa postinjakelua tietyille Turunmaan saariston postinumeroalueille

Posti on ilmoittanut rajoittavansa postinkulkua Turunmaan saariston seitsemälle postinumeroalueelle (Rosala, Hitis, Kemiönsaaren Högsåra, Iniö, Utö, Velkua ja Korpoström) 3.6.2019 alkaen siten, että näille alueille jaetaan postia vain kerran viikossa. Jakelurajoitus tarkoittanee näiden alueiden kaikkia talouksia.

Posti perustelee muutosta postilain (614/2017) 18 §:ssä säädetyllä yleispalvelun tarjoajan oikeudella poiketa lain edellyttämästä keräily- ja jakelutiheydestä, jos kyseessä on vaikeakulkuisella saaristo- tai erämaa-alueella sijaitseva talous. Lisäksi posti perustelee päätöstään sillä, että yksittäisen kirjeen jakaminen voi maksaa satoja euroja.

Pidämme Postin päätöstä rajoittaa kokonaisten postinumeroalueiden postinjakelua lainvastaisena. Käsittääksemme oikeus palvelujen rajoituksiin koskee yksittäisiä talouksia, joihin kulku tosiasiallisesti on vaikeaa, ei kategorisesti kokonaisia postinumeroalueita.  Postin päätöksessä ja perusteluissa ei ole myöskään otettu huomioon vapaa-aika-asukkaiden suurta lukumäärää Postin palvelujen käyttäjinä.

Liikenneolosuhteet ja kulkuyhteydet ovat nyt puheena olevilla postinumeroalueilla erilaisia, mutta valtion ylläpitämän saaristoliikenteen ansiosta voi nykyään harvoin kutsua näitä alueita kokonaisuudessaan vaikeakulkuisiksi. Tässä esimerkkinä Iniö.

Iniö on Paraisten saaristokaupungin luoteiskulmassa sijaitseva osa, joka vuoteen 2009 asti oli itsenäinen kunta. Vakituiset asukkaat asuvat pääasiassa lähekkäin sijaitsevilla viidellä pääsaarella sekä kolmella ulkosaarella. Kustavista Iniöön kulkee maantielautta kahdeksan kertaa päivässä, viikonloppuisin hieman harvemmin. Kolmen pääsaaren välillä on lossit. Yhteysalus hoitaa liikenteen muihin pääsaariin ja ulkosaariin. Maantielautan, lossien ja yhteysaluksen käyttö on maksutonta.

Tällä hetkellä vakitiuisia asukkaita on noin 200, vapaa-aika- ja osa-aikatalouksia on arviolta noin 600. Suurimmalla pääsaarella on mm. kunnan aluekonttori, koulu, kirjasto, terveyskeskuksen vastaanotto, postitoimisto, vanhusten palvelutalo, kauppa, pankkipalvelut, vierasvenesatama, pienvenetelakka ja venehuoltamo, majataloja, ravintoloita ja kahviloita.

Postinjakelun rajoittaminen vain yhteen päivään viikossa koko postinumeroalueella olisi katastrofi ennen kaikkea alueen vakituisille asukkaille ja heidän yritystoiminnalleen. Se vähentäisi myös joitakin työpaikkoja. Digitalisoinnista huolimatta on päivittäinen elämä edelleen pitkälle riippuvaista postin perinteisistä palveluista.

Iniö on yhdyskunta, jossa ihmiset osaavat toimia ja organisoida asioita. Tämän varassa postin jakelu on toistaiseksi toiminut hyvin ja kustannukset ovat olleet kohtuullisia.  Näin posti kulkee Iniössä:

  • * Posti-yritys toimittaa viitenä päivänä viikossa postinumeroalueen postin Iniöön kulkevaan maantielauttaan. Postikärry kuljetetaan noin 20 minuutissa Iniön puolella olevaan laituriin, jossa auto on vastassa ja vie lähetyksen postikonttoriin – etäisyys noin 5 km, matkalla yksi saarten välinen lossi.  
  • * Postitoimistossa posti lajitellaan ja jaetaan sen jälkeen autolla pääsaarten postilaatikkoihin, joihin päivän posti yleensä saadaan puolen päivän aikaan. Jakelumatkaa on yhteensä noin 30 km. Posti-yritys maksaa lajittelusta ja jakelusta aiheutuvat kustannukset.
  • * Ulkosaarten ja kahden pääsaaren postilähetykset toimitetaan yhdysalukselle, joka vie postin saarten jakelupisteisiin seuraavalla aikataulunmukaisella vuorollaan, useimmiten samana päivänä. Erillisiä vuoroja postin jakelun vuoksi ei ajata eikä Posti-yritystä veloiteta kustannuksista.
  • * Iniön alueella on toistaiseksi vain yksi vakituisen asukkaan talous, jolle vaikeakulkuisuuden perusteella postilähetykset toimitetaan vain kerran viikossa.  Posti-yritys maksaa pienvenekuljetuksen kustannukset, jotka eivät ole satoja euroja.

Toivomme, että Liikenne- ja viestintävirasto ottaa edellä esitetyt näkökohdat ja kuvaukset käytännön olosuhteista huomioon käsitellessään valvontapyyntöämme Postin päätöksestä rajoitta postinjakelua Turunmaan saaristossa.

Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf

Heidi Paatero, puheenjohtaja
heidi.paatero@gmail.com
puh. 050 594 2362

PÄÄTÖS JAKELUN SUPISTAMISESTA KUMOTTIINi

Yhdistyksemme puheenjohtaja kirjoitti yllä olevan kirjelmän perusteineen. Useat muutkin järjestöt sekä yksityishenkilöt ottivat yhteyttä Postiin vastustaen suunnitelmia heikentää postinjakelua, joka aiheuttaisi eriarvoisuutta saarten asukkaiden kesken. Laaja kansalaisaktiivisuus sai Postin perumaan päätöksensä.

https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/postin-jatkettava-saaristossa-viisipaivaista-jakelua-vilkkaimmin-liikennoidyille