Iniö deltidsboende rf

Styrelsemöte 10.7.2019

Iniö deltidsboende-Iniön osavuosiasukkaat rf

Protokoll 2 / 2019

fört vid föreningens styrelsemöte onsdagen den 10.7.2019 i Snäckan, Norrby.
Närvarande: Heidi Paatero, Hans Mecklin, Elisabeth Dahla, Birgitta Jalander, Anitta Pentinmikko

 1. Ordförande Heidi öppnade mötet kl. 16.30 och konstaterade att det var beslutfört.
 2. Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
  Viceordförande Elisabeth Dahla, sekreterare Hans Mecklin.
  Kassörsskapet: löpande ärenden sköts av Heidi Paatero, som också har koderna till vårt bankkonto.
  Linnéa Nyman utom styrelsen utsågs till medlemssekreterare.
  IT-ansvarig utom styrelsen är Ralf Nyman.
 3. Mötet avslutades kl. 16.35. _______________ _____________
  Heidi Paatero​​Hans Mecklin
  ​Ordförande​Sekreterare