Iniö deltidsboende rf

Sommarens program 2020

On 8.7 kl. 14: Guidad rundvandring på kyrkogården del III
med Inga-Lill Björklund

On 15.7 kl. 14: Föreningens årsmöte på Bodgård i Norrby.
Efter årsmötet bjuds deltagarna på kaffe varefter vi besöker
block- och isvägsmuseet på samma ställe.

Ti 21.7 utfärd till Keistiö. Samling kl. 13.15 vid färjstranden.
Färja från Dalen kl. 13. Vi besöker Braskas gården och den
längre bort belägna insjön Friskan.

Med reservation för hur coronaläget utvecklas. Närmare
information på www.inio.nu och
www.facebook.com/InioDeltidsboende och på anslagstavlorna
i Norrby, Jumo bystrand och Keistiö.