Iniö deltidsboende rf

Medlemsbrev 31.3.2020

Vår förenings 30-årsjubileumsutställningen För Iniö i tiden i fjol var en stor framgång. Utställningen besöktes av drygt 400 personer. Vi fick också flera nya medlemmar, som vi önskar varmt välkomna.

För tillfället begränsar coronaviruset vår vardag på många sätt och vi vet inte hur länge det kommer att fortsätta. Trots det har vi skäl att se framåt. Här en kort information om vår förenings planer och ommedlemsavgiften för år 2020.

Vi avser att hålla årsmöte den 15.7. 2020 Bodgården i Norrby med besök på Blockmuséet och Isvägsmuséet. I planerna har vi också en guidad rundvandring på kyrkogården den 8.7. samt en utfärd till Keistiö och öns insjö Friskan den 21.7.

Vår tidning INIÖiten utkommer i början på juni. Då hoppas vi kunna informera mer om hur läget ser ut inför sommaren. Tidningen skickas till den ordinarie post-adress, som familjens första medlem uppgett.  Ev. adressförändringar eller önskemål om annan postningsadress kan sändas per e-post till inio.nu@gmail.com.

Meddelanden om aktuella frågor skickar vi till dem som uppgett sin e-post.

Mer information på Info-tavlorna i Norrby, Jumo bystrand och Keistiö och på www.facebook.com/IniöDeltidsboende och vår hemsida www.inio.nu.

En dag blir det sommar igen …
Styrelsen, den 31 mars 2020