Iniö deltidsboende rf

NTM-centralen informerar

Reparation av bryggan i Kannvik är planerad veckorna 46-47 och arbetet beräknas ta två veckor. Under reparationen kan m/s Satava inte använda bryggan i Kannvik utan all trafik sköts via Norrby. 

På grund av bryggan i Norrby är i dåligt skick kan endast person- och paketbilar fraktas. Tung trafik bör ordnas antingen före eller efter de tillfälliga arrangemangen. 

Exaktare tidtabell för reparationsarbetet försöker man delge i slutet av oktober.  

Norrbybryggan ska också förnyas i en nära framtid och planeringsarbetet är i gång. 

Mer information: 
Ntm-central / Jari Nieminen jari.nieminen@ely-keskus.fi 
Uppdragstagare TYL Silko / Timo Murtojärvi timo.murtojarvi@infraroad.fi