Iniö deltidsboende rf

Iniö Deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf

Medlemsinfo 2/2020

Bästa medlem

Höstens verksamhet har kommit i gång efter en lång sommar. Vår nya styrelse höll sitt första möte i Kuppis i Åbo den 27.9.2020. Styrelsemedlemmar är: Anitta Pentinmikko, ordf. (Bergholm), Elisabeth Dahla, sekr. (Dalen), Heidi Paatero, viceordf. (Perkala), Sinikka Leino (Kolko), Birgitta Jalander (Norrby), Aleksis Carlander (Gloholm), Tarja Pennanen (Keistiö).

Den nya styrelsen vill satsa mer på information till våra medlemmar. Förutom den årliga tidningen i papper kommer vi att skicka elektroniska meddelanden oftare än här tills. Vi kommer också att förnya föreningens webbsidor. I slutet av året skickar vi en medlemsenkät

Skärgårdstrafiken är igen högaktuell. NTM-centralen i Egentliga Finland förbereder som bäst en ny konkurrensutsättning av skärgårdens förbindelsefartygstrafik för den avtalsperiod, som börjar den 1.5.2022. I Iniö gäller avtalsperioden de rutter som nu trafikeras av m/s Satava och m/s Karolina. Den nya avtalsperioden kan komma att innebära en försämring av trafiken för oss deltidsboende.

Ett ställningstagande i frågan har skickats till NTM-centralen och vi har varit i kontakt med dess tjänstemän. Ett inlägg om skärgårdens och Iniös framtid har publicerats i Turun Sanomat och skickats till Skärgårdsdelegationens medlemmar.

Vi kritiserar NTM–centralens avsikt att avsluta förbindelsefartygstrafiken till alla de holmar, där det inte finns innevånare som registrerats som fastboende. NTM-centralen har ännu inte meddelat vilka holmar det gäller. Förslagen till servicenivå kommer att offentliggöras för kommentarer under hösten lopp. Vi följer upp situationen och informerar våra medlemmar om hur det går i fortsättningen.

Ni kan redan nu skicka kommentarer till föreningens e-post inio.nu@gmail.com.

Med hösthälsningar

Styrelsen