Iniön osavuosiasukkaat ry

Jäsenkyselyn tuloksia

Vuoden vaihteen tienoilla Iniön osavuosiasukkaiden hallitus kysyi jäsenistöltä, mitä asioita he pitivät Iniössä ja yhdistyksen toiminnassa tärkeinä ja mitä vähemmän tärkeinä.

Kysymyksiin vastattiin vilkkaasti 26 Iniön saaresta. Yli puolet vastanneista oli asunut osavuosiasukkaana Iniössä yli 16 vuotta. Vastaajista 91 %:ia ilmoitti kotikieleksi suomen ja 9 prosenttia ruotsin.

Tärkeimpinä/kiinnostavimpina toimintamuotoina pidettiin osavuosiasukkaiden edunvalvontaa, oma lehden julkaisemista ja ympäristöasioiden vaalimista. Myös musiikkitapahtumien järjestäminen sai kannatusta.

Vapaamuotoisessa vastausvaihtoehdossa tuotiin esiin hyviä ehdotuksia toiminnan elävöittämiseksi kuten tavaran saamista liiteristä kiertoon järjestämällä kesäkirppis. Myös entistä läheisimpien suhteiden vaalimista Iniössä vakituisesti asuvien kanssa toivottiin.

Eniten Iniössä arvostettiin kaunista ja puhdasta luontoa, rauhallista elämänmenoa ja iloisia ihmisiä. Hallitus kiittää vastanneita ja ottaa neuvoista vaariin. Jäsenkyselyn tuloksista kerrotaan vielä tarkemmin Iniön osavuosiasukkaille jäsenkirjeessä.

Sinikka Leino

Iniön osavuosiasukkaiden hallitus