Iniö deltidsboende rf

Myndigheterna backar – Iniön reittiliikenteen rajoituksista luovutaan

Iniön osavuosiasukkaiden hallitus esitti viime vuoden marraskuussa Turun Sanomissa kannanoton, jossa se vastusti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen linjausta lopettaa yhteysalusliikenne kaikille niille saarille, joissa ei ole kirjoilla vakituisia asukkaita. Svenska Yle:n mukaan viranomaiset ovat luopuneet linjauksestaan.

NORA ENGSTRÖMÅBO

Förbindelsebåtstrafiken för Nagu södra och tvärgående rutt och rutten Iniö- Houtskär kommer att ordnas som förut. Myndigheterna slopar planerna på att inte ordna trafik till rutternas öar, som inte har fast bosättning, meddelar Närings-, trafik- och miljöcentralen.

Utredningarna gällde Nagu södra och tvärgående rutt Nagu samt Houtskär- Iniörutten. Till en början var det meningen att förnya rutterna så, att förbindelsebåtarna endast stannar vid öar med fast bosättning.

I och med det här skulle flera öar ha blivit utan förbindelsebåtstrafik i fortsättningen. Enligt NTM-centralen har staten ingen skyldighet att ordna transport till öar utan fast bosättning.

Utredningarna ledde till att en del fritidsboende valde att skriva sig i skärgården för att trygga trafiken. Exempelvis meddelade skådespelaren Riko Eklundh att han skriver sig på Sandholm, för att garantera förbindelsebåtstrafik till ön också i fortsättningen.

Förändringen skulle ha trätt i kraft under nästa år, i samband med de nya avtalsperioderna för rutterna. Nu konkurrensutsätts rutterna huvudsakligen enligt nuvarande servicenivå.

Enligt vägingenjör Tapani Jaakkola har NTM-centralen inte resurser att genomföra så här stora förändringar i trafiken och därför fattade man beslutet att göra så här. Vissa mindre justeringar kan ändå vara aktuella, meddelar Jaakkola.