Iniön osavuosiasukkaat ry

Inställt!

Fre. 16.7. kl. 12.-16.00 Från lidret till torget. Föreningens loppmarknad avbröts på grund av korona.

Lör. 17.7. kl. 12.00-15.00 Dag om byggnadsvård i Snäckan avbröts på grund av korona.