Iniö deltidsboende rf

Medlemsinfo 2/2021

Den varma sommaren är ett minne blott och i hus och hem bereder vi oss för vintern.  Vår förenings nya styrelse har redan hunnit sammanträda tre gånger under höstens lopp. Styrelsemedlemmar är: Sinikka Leino, ordf. (Kolko), Juha Immonen, viceordf. (Keistö), Heidi Paatero, sekreterare och kassör (Perkala), Pirkko Kivelä (Keistö), Laura Leppänen (Jumo), Aleksis Carlander (Gloholm) och Harri Markula (Norrby).

Läsarenkät om tidningen INIÖiten

I år har vi satsat speciellt på innehållet och grafiken i vår tidning. Nu vill vi veta vad läsarna och våra medlemmar tycker om INIÖiten 2021, som du fick per post i juni i år. Bifogat frågeformulär både på svenska och finska och svarskuvert. Vi hoppas att du vill ge dig tid att svara på enkäten. På länken https://forms.office.com/r/uWzkE85uCM kan du också svara elektroniskt. Svaren behöver vi för att kunna utveckla tidningen enligt läsarnas önskemål. Två presentkort till pizza på Merideli Leonella utlottas bland dem som svarat på enkäten. 

Intressebevakningen – förändringar på kommande i färje- och förbindelsefartygstrafiken

Färjorna och förbindelsefartygen är livsviktiga för skärgårdens fasta befolkning, deltidsboende, företagare  och turister. Vår styrelse följer aktivt med hur färje- och förbindelsetrafiken fungerar. För tillfället planerar NTM-centralen att ersätta m/s Aura med fartyget l/a Sterna. Det nya fartyget kan ta 10 – 15 bilar mer ombord, men passagerarutrymmena är under bildäcket och svårt tillgängliga, något kafé finns inte. Vi vill gärna höra din åsikt om de här arrangemanget. Tala om för oss vad du tycker.

På Houtskär – Iniö rutten börjar en ny avtalsperiod för åren 2022 – 2027. Rederiet FinFerries har valts till serviceproducent och fartygen Finnö och Kivimo kommer att sköta trafiken fr.o.m. den 1.5.2022. Rederiet sätter i gång med tidtabellsplaneringen i början av nästa år. Vi bevakar planeringen av tidtabellerna och tar ställning till förslagen.

Fritidsbostaden till stadigvarande bostad

Många av dem som under coronatiden jobbat på distans har kanske börjat tänka på att flytta helt till skärgården. Pargas stad stöder inflyttning bl.a. genom att erbjuda gratis utredning av de byggnads-bestämmelser som gäller för att byta sommarstugan till en stadigvarande bostad.  Mer information på länken https://www.pargas.fi/sv/web/pargas/fritidsboende.

Bättre informationsutbyte

Vår förening strävar till att förbättra informationen och diskussionen mellan våra medlemmar. Föreningens websida www.inio.nu  är vår officiella informationskanal, på vilken vi informerar om aktuella frågor både på svenska och finska. Föreningens Facebook sida www.facebook.com/groups/iniofb är forum för det informella åsiktsutbytet.

Per e-post får du snabbare och mer ingående information från oss. Om du har en e-postadress, vänligen meddela den till oss på föreningens e-postadress inio.nu@gmail.com.  På den adressen kan du också skicka frågor, idéer, åsikter mm.  Du kan alltid också kontakta oss per telefon

Sinikka Leino, ordförande, tfn 050 598 5822           Heidi Paatero, sekreterare, tfn 050 594 2362

Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf