Iniön osavuosiasukkaat ry

Kalastusoikeus

Lain mukaan kaikilla mökinomistajille on oikeus kotitarvekalastukseen myös verkoilla.

Asiaa monimutkaistaa se, että eri kylien osa­kaskunnat (aikaisemmin kalastuskunnat) voi­vat järjestää tämän oikeuden eri tavoin:
K
ka­lastusvesi on joko yhteinen kaikille kylän asukkaille, tai sitten se on jaettu manttaalin mukaan. Viimeksi mainitussa tapauksessa on lisäksi yhteisiä vesialueita, joilla jokainen kiinteistönomistaja voi kalastaa.

Kylän osakas­kunnalla on myös oikeus periä maksu kalas­tusoikeuttaan käyttävältä osa-aika-asuk­kaalta. Osakaskunta pitää vuosittain kokouk­sen, jol­loin määräyksiä käsitellään ja niitä voidaan muuttaa.

Jos kalastusoikeudesta on maininta kaup­pakirjassa, kalastusoikeus on usein maksuton ja verkkojen määrän peruste on manttaa­liosuus kylän yhteisistä vesistä.

Vakituiset asukkaat ja kauan saaristossa asuneet tietävät usein, missä saa kalastaa. Pyydyksiä ei tietenkään tule käyttää jonkun mökin tai  laiturin välittömässä läheisyydessä. Epäselvissä tapauksissa voi ottaa yhteyttä seu­raaviin osakaskuntien yhteyshenkilöihin.

Norrby: Jonny Nabbas
Söderby: Åke Strandfelt
Jumo: Trygve Karlsson
Kolko: Hannu Hilke
Keistiö: Vidar Knuts
Åselholm: Ann-Maj Söderlund
Nåtö: Lilian Lundell