Iniö deltidsboende rf

Medlemsansökan

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN

Skriv en inofficiellt formulerad ansökan som skickas till inio.nu@gmail.com eller
c/o Heidi Paatero
Styrmansgatan 15 B 25, 00150 Helsingfors

Uppge:

1. Ditt namn
2. Din stadigvarande adress
3. Din adress i Iniö
4. Din e-postadress
5. Ditt telefonnummer
6. Namnet och e-postadressen till de familjemedlemmar som samtidigt önskar ansluta sig. Familjemedlemmarna är fullvärdiga medlemmar men till dem skickas inte material per snigelpost, alltså i praktiken föreningens årliga tidning INIÖiten.
7. Förslag till verksamhet.

Årsavgiften för huvudmedlemmen är 20 euro och för familjemedlemmarna 1 euro.

Bankförbindelse: Nordea
IBAN FI69 2270 1800 1207 24
BIC NDEAFIHH

Välkommen!