Iniön osavuosiasukkaat ry

Presentation av föreningen

Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf har varit verksam sedan 1989. Föreningens uppgift är att sammanföra deltidsboende i Iniö, att bevaka deras intressen, verka för en positiv kontakt med de fast bosatta samt bevara byggdens traditioner.