Iniön osavuosiasukkaat ry

Yhdistyksen historiaa

Västra skärgården r.f. – Länsisaaristo r.y. perustettiin 12. heinäkuuta 1989 kokouksessa, joka pidettiin Iniön kunnantalolla. Säännöt hyväksyttiin vuosikokouksessa 7. heinäkuuta 1990. Niiden mukaan yhdistyksen tehtävänä oli yhdistää osavuosiasukkaat  Turunmaan läntisessä saaristossa ja ajaa heidän etujaan mm. viranomaisasioissa. Yhdistyksen tuli työskennellä positiivisten ja luonnollisten suhteiden ylläpitämiseksi vakituisten asukkaiden kanssa ja sen tuli myös vaalia paikkakunnan traditioita. Vuonna 2009 yhdistyksen nimi muutettiin ja on nyt Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf.

Iniön osavuosiasukkaat juhlisti 20-vuotista taivaltaan kesällä 2009. Jäsenmäärä on noin 360. Hallitus työskentelee vuosikokousten hyväksymien toimintasuunnitelmien mukaan ja informoi jäseniä joko vuosittaisella lehdellä, INIÖitenillä ja/tai yhdellä tai kahdella jäsenkirjeellä. Yhdistyksellä on kotisivu internetissä. Lisäksi on toiminnassa sähköpostilista, jonka kautta jäsenille ilmoitetaan ajankohtaisista asioista. Iniön osavuosiasukkailla on ilmoitustaulut Norrbyn ja Keistiön kauppojen yhteydessä, joilla myös muut iniöläisyhdistykset voivat ilmoittaa omista tapahtumistaan. Yhdistyksellä on myös Facebook-sivu.

Iniön osavuosiasukkaat pyrkii olemaan yhteistyössä muiden iniöläisyhdistysten kanssa. Se on ollut Korpo Sea Jazzin yhteistyökumppani ja on mukana järjestämässä kirkossa pidettävää ”Niklas Winter and His Friends” -konserttisarjaa. Vuonna 2011 Niklaksen kanssa soitti Severi Pyysalo ja vuonna 2012 Aleksi Tuomarila.

Liikennekysymyksiä
Rengastien ja m/s Auroran myötä liikenne Iniössä on lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Yhdistys on toiminut aktiivisesti saadakseen aikaan mahdollisimmat joustavat lauttayhteyden. Teimme aloitteen Auroran nykyiseen lisävuoroon kesäsunnuntaisin. Suurin menestyksemme on ollut, että m/s Auroralta poistettiin lauttamaksut. Prosessi sai alkuna valituksellamme oikeusasiamiehelle, jonka lausunnon jälkeen maksut poistettiin 2007.

Vuonna 2013 varustamo vaihtui ja saarien välisen yhteysliikenteen rupesi hoitamaan m/s Satava. Yhdistys seurasi tarkoin alkuvaiheen turbulentteja aikatauluja ja tutustui reittiin kesäretkellään.

Vuonna 2017 ministeriö esitti huimia maksuja yhteyslauttaliikenteeseen. Yhdistyi liittyi laajaan ja yksimieliseen rintamaan muiden yhteisöjen kanssa, jonka ansiosta maksut toistaiseksi peruttiin.

Ympäristökysymyksiä
Jätteenkäsittely on kehittynyt huomattavasti vuosien varrella. Useita jätteenkeräysastioita on sijoitettu eri saarille. Suurimmilla saarilla on mahdollista lajitella jäte. Keistiössä on nykyään tyhjennysastia vapaa-aikaveneiden käymälöille.

Jätemaksut ovat olleet ongelmallisia jäsenillemme. Valitettavasti lienee mahdotonta saada aikaan täysin oikeudenmukaiset maksut, niin kauan kuin käytetään yhteisiä keskitettyjä jäteastioita. Nykyinen systeemi on kuitenkin kohtuuton meille osavuosiasukkaille.

Vuoden 2004 vuosikokouksen yhteydessä asiantuntija Varsinais-Suomen liitosta luennoi uusissa jätevesimääräyksistä. Asia on hyvin ajankohtainen, koska uudet jätevesien puhdistusvaatimukset haja-asutusalueella tulevat voimaan 1.1.2014

Nuohous on vuosien varrella ollut eräs ongelmista, koska aikaisemmin on ollut vaikea saada nuohooja tehtävän suorittamiseen. Paloturvallisuudesta on puhuttu useita kertoja kokoustemme yhteydessä. Kampanja ”Minkki pois saariltamme” on ollut menestyksekäs. Jätevesien käsittely on iso asia monelle kiinteistönomistajille.

Vuosikokousten yhteydessä on luennoitu ajankohtaisista kysymyksistä. Mainittujen liikenne- ja ympäristökysymysten lisäksi on käsitelty Saaristomeren rehevöitymistä, vakuutuksia, matkapuhelimien kuuluvuutta ja punkkien levittämiä tartuntatauteja. 2013 pelastuslaitos esitteli laajasti toimintaansa.

Yhdistys järjesti 2006 tuulivoimalaseminaarin, johon osallistui noin 60 ihmistä Varsinais-Suomen liiton tehtyä tuulivoimaselvityksen. Yhdistyksenä emme halua ottaa kantaa tuulivoiman puolesta tai sitä vastaan, koska jäsenkunnassa esiintyy eri mielipiteitä asiasta. Kuitenkin yhdistyksen hallitus on ottanut saman kannan kuin aikaisempi kunnanhallitus, nimittäin etteivät tällaiset teollisuuslaitokset sovi Iniön herkkään luontoon.

Rakentamisesta
Yhdistys pitää tärkeänä, että kaikessa rakentamisessa noudatetaan kaupungin säädöksiä. Yhdistys on järjestänyt kurssit vanhojen ikkunoiden kunnostamisesta, punamullan valmistuksesta ja käytöstä, kivien työstämisestä sekä kyselytunnit korjausrakentamisesta.

Näyttelyt
Yhdistyksen suurin kulttuuriprojekti tähän mennessä on ollut valokuvanäyttely kesällä 2008 Snäckanissa. ”Iniö – ulapan takana. Valokuvia 1910-luvulta 1960-luvulle” joka käsitti yli 300 valokuvaa. Näytteillä oli myös osasto, jossa esiteltiin saaristolaisnaisen, Hilma Eklundin, elämää. Näyttely on Iniön lisäksi ollut esillä Korppoossa, Paraisilla, Åbo Akademissa ja Houtskarissa. Åbo Akademi arkistoi valokuvat käyttääkseen niitä tieteellisessä työssään ja opetuksessaan.

2012 järjestettiin vanhojen käyttöesineiden näyttely, jossa esillä oli viitisenkymmentä esinettä ja lisäksi valokuvia, jotka Iniön silloinen pappi, Erik August Göransson on ottanut 1900-luvun ensimmäisinä vuosina.

2014 järjestettiin Snäckanissa näyttely ”Iniö innoittajana”. jossa oli esillä maalaustaidetta, valokuvia, kangastöitä. puutöitä sekä arkkitehtuuria. Näyttelyn avajaisissa maamme johtaviin näyttelijöihin kuuluva kaarti luki Henrik Tikkasen kirjoituksia. Myös Timo Sarpanevan elämästä Iniössä kerrottiin. Näyttelyn yhteydessä oli myös musiikkiesityksiä ja järjestettiin akvarellikurssi.

Kesällä 2016 valokuvaaja Stefan Bremer pystytti näyttelyn Taivas ja Meri, jonka avasi akateemikko Caj Bremer. Näyttelyn yhteydessä esitettiin 30 vuotta vanha filmi Iniöstä, Över fjärden är himlen hög.

Yhdistyksen täyttäessä 30 vuotta järjestettiin näyttely Yhteinen aikamme Iniössä. Näyttelyssä kerrottiin yhdistyksen ja Iniön kehityksestä kolmenkymmenen vuoden aikana. Lisäksi esiteltiin Radio Iniön toimintaa, liikennettä sadan vuoden aikana. Näytettiin filmi Byn lever.

Musiikkia
Yhdistys on järjestänyt useita konsertteja ja toimii tiiviissä yhteistyössä Iniö Folkin kanssa. Yhdistyksen ja Iniön lautakunnan esityksestä Iniö Folkin tulisielu ja yhdistyksen jäsen Seppo Bruun nimitettiin Paraisten Vuoden mökkiläiseksi 2016.

Retket
Yhdistys on järjestänyt kiertokävelyt Norrbyssä, Söderbyssä, Åselholmassa, Kolkossa sekä Jumon ja Keistiön kylissä.

Tiedotusvälineet
Yhdistys on esittänyt näkemyksiään lehdissä, radiossa ja televisiossa. Olemme keskustelleet liikennekysymyksistä  ja tuulivoimalaitoksista. Valokuvanäyttely sai runsaasti palstatilaa. Radio Iniö on valitettavasti hiljentynyt. Yhdistys ilmoitti olevansa mukana aloittamassa toimintaa, mutta valitettavasti kukaan iniöläinen ei ollut valmis ryhtymään päätoimittajaksi.

Norrbyn satama
Sataman uudistaminen aloitettiin kesällä 2012. Yhdistys on tarkoin perehtynyt suunnitelmiin käyttäjien näkökulmasta ja kirjoittanut kaksi lausuntoa, joissa esitetään varteenotettavia ehdotuksia.

Yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa
Entisen kaupunginjohtaja Folke Öhmanin aloitteesta on perustettu mökkiläistoimikunta, jossa on edustettuna kaupungin johdosta kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä kaupungin tiedottaja. Kaikilla kuntaosilla on osavuosiasukasedustajansa toimikunnassa. Jo ennen tätä yhdistyksellä oli kiinteät yhteydet Houtskarin, Korppoon ja Nauvon aktiivisiin osavuosiasukkaisiin. Yhdistyksellä on myös ollut edustaja Trygga Skärgårdsboendet -yhdistyksen seminaareissa. Elokuussa 2014 yhdistyksen hallituksella oli kokous Iniölautakunnan kanssa, ja kokouksessa päätettiin, että vastaavia kokouksia tullaan järjestämään vuosittain.

Päivitetty 29.9.2019